👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
keyco  (KEC)
Keyco (KEC)
$0,01607658 3.1%
0,00000167 BTC 2.1%
22 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$12.788,07
KL giao dịch trong 24 giờ
$44,66
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01559952 / $0,01611515
Cung lưu thông
795.447 / 18.000.000
KEC
USD

Keyco (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-21 363,91 ₫ N/A
2020-02-20 399,94 ₫ 363,91 ₫
2020-02-19 374,65 ₫ 399,94 ₫
2020-02-18 363,49 ₫ 374,65 ₫
2020-02-17 368,00 ₫ 363,49 ₫
2020-02-16 368,25 ₫ 368,00 ₫
2020-02-15 385,10 ₫ 368,25 ₫
2020-02-14 383,99 ₫ 385,10 ₫
2020-02-13 395,85 ₫ 383,99 ₫
2020-02-12 377,61 ₫ 395,85 ₫
2020-02-11 354,25 ₫ 377,61 ₫
2020-02-10 367,46 ₫ 354,25 ₫
2020-02-09 338,84 ₫ 367,46 ₫
2020-02-08 974,56 ₫ 338,84 ₫
2020-02-07 334,78 ₫ 974,56 ₫
2020-02-06 326,47 ₫ 334,78 ₫
2020-02-05 301,51 ₫ 326,47 ₫
2020-02-04 299,10 ₫ 301,51 ₫
2020-02-03 307,49 ₫ 299,10 ₫
2020-02-02 306,25 ₫ 307,49 ₫
2020-02-01 306,52 ₫ 306,25 ₫
2020-01-31 363,35 ₫ 306,52 ₫
2020-01-30 378,37 ₫ 363,35 ₫
2020-01-29 348,80 ₫ 378,37 ₫
2020-01-28 384,52 ₫ 348,80 ₫
2020-01-27 230,48 ₫ 384,52 ₫
2020-01-26 229,89 ₫ 230,48 ₫
2020-01-25 226,25 ₫ 229,89 ₫
2020-01-24 226,00 ₫ 226,25 ₫
2020-01-23 236,22 ₫ 226,00 ₫
2020-01-22 240,88 ₫ 236,22 ₫
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android