🔥 Cấp báo🔥 Báo cáo crypto hàng tháng vào tháng 11 của chúng tôi đã lên sóng! Giá Bitcoin xác lập mức ATH mới và còn nhiều điều thú vị khác! 🔎
knekted  (KNT)
Knekted (KNT)
$0,00003308 25.4%
0,00000000 BTC 14.1%
0,00000003 ETH 14.1%
65 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$1,60
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00002262 / $0,00003406
Cung lưu thông
? / 1.000.000.000
KNT
USD

Knekted VEF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-01-22 0,00000000 Bs.F 0,01489863 Bs.F 0,00000264 Bs.F N/A
2021-01-21 0,00000000 Bs.F 0,03634480 Bs.F 0,00000257 Bs.F 0,00000264 Bs.F
2021-01-20 0,00000000 Bs.F 0,279963 Bs.F 0,00000290 Bs.F 0,00000257 Bs.F
2021-01-19 0,00000000 Bs.F 0,201352 Bs.F 0,00000343 Bs.F 0,00000290 Bs.F
2021-01-18 0,00000000 Bs.F 0,066378 Bs.F 0,00000300 Bs.F 0,00000343 Bs.F
2021-01-17 0,00000000 Bs.F 1,12 Bs.F 0,00000347 Bs.F 0,00000300 Bs.F
2021-01-16 0,00000000 Bs.F 0,03401577 Bs.F 0,00000202 Bs.F 0,00000347 Bs.F
2021-01-15 0,00000000 Bs.F 0,061018 Bs.F 0,00000361 Bs.F 0,00000202 Bs.F
2021-01-14 0,00000000 Bs.F 0,339761 Bs.F 0,00000301 Bs.F 0,00000361 Bs.F
2021-01-13 0,00000000 Bs.F 0,079485 Bs.F 0,00000402 Bs.F 0,00000301 Bs.F
2021-01-12 0,00000000 Bs.F 0,397767 Bs.F 0,00000312 Bs.F 0,00000402 Bs.F
2021-01-11 0,00000000 Bs.F 1,45 Bs.F 0,00000562 Bs.F 0,00000312 Bs.F
2021-01-10 0,00000000 Bs.F 2,92 Bs.F 0,00000348 Bs.F 0,00000562 Bs.F
2021-01-09 0,00000000 Bs.F 0,682439 Bs.F 0,00000349 Bs.F 0,00000348 Bs.F
2021-01-08 0,00000000 Bs.F 0,783265 Bs.F 0,00000304 Bs.F 0,00000349 Bs.F
2021-01-07 0,00000000 Bs.F 0,152755 Bs.F 0,00000330 Bs.F 0,00000304 Bs.F
2021-01-06 0,00000000 Bs.F 3,10 Bs.F 0,00000276 Bs.F 0,00000330 Bs.F
2021-01-05 0,00000000 Bs.F 6.363.374 Bs.F 11,19 Bs.F 0,00000276 Bs.F
2021-01-04 0,00000000 Bs.F 5.890.749 Bs.F 14,36 Bs.F 11,19 Bs.F
2021-01-03 0,00000000 Bs.F 493.629 Bs.F 6,87 Bs.F 14,36 Bs.F
2021-01-02 0,00000000 Bs.F 1.262.758 Bs.F 6,78 Bs.F 6,87 Bs.F
2021-01-01 0,00000000 Bs.F 248.491 Bs.F 14,95 Bs.F 6,78 Bs.F
2020-12-31 0,00000000 Bs.F 179.257 Bs.F 8,29 Bs.F 14,95 Bs.F
2020-12-30 0,00000000 Bs.F 20.921 Bs.F 7,80 Bs.F 8,29 Bs.F
2020-12-29 0,00000000 Bs.F 11.585,28 Bs.F 7,38 Bs.F 7,80 Bs.F
2020-12-28 0,00000000 Bs.F 709.214 Bs.F 7,38 Bs.F 7,38 Bs.F
2020-12-27 0,00000000 Bs.F 82.187 Bs.F 6,57 Bs.F 7,38 Bs.F
2020-12-26 0,00000000 Bs.F 664.693 Bs.F 6,25 Bs.F 6,57 Bs.F
2020-12-25 0,00000000 Bs.F 150.469 Bs.F 2,98 Bs.F 6,25 Bs.F
2020-12-24 0,00000000 Bs.F 1.790.466 Bs.F 7,54 Bs.F 2,98 Bs.F
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android