Tiền ảo: 6121
Sàn giao dịch: 399
Giá trị vốn hóa thị trường: 232.978.243.006 $ 0,27%
Lưu lượng 24 giờ: 42.223.945.545 $
Ưu thế:
BTC 65,7%
ETH 8,45%
XRP 4,87%
know your developer  (KYD)
Know Your Developer (KYD)
$0,01175163 ?
Cập nhật lần cuối: 2019-11-17 01:47:32 UTC (khoảng 3 giờ trước)
72 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$109.158
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
9.288.718 / 21.000.000
KYD
USD

Know Your Developer (Xã hội)