Tiền ảo: 4988
Sàn giao dịch: 346
Giá trị vốn hóa thị trường: 295.155.524.929 $ 2,5%
Lưu lượng 24 giờ: 57.141.201.774 $
Ưu thế:
BTC 57,6%
ETH 9,86%
XRP 6,23%
komodo  (KMD)
Komodo (KMD)
$1,44 -7,2%
0,00015001 BTC -11%
2.744 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$164.176.432
KL giao dịch trong 24 giờ
$2.609.625
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$1,40 / $1,55
Nguồn cung khả dụng
114.524.845 / 200.000.000
KMD
USD

Komodo (Nhà phát triển)

34
Sao
15
Người xem
17
Bản cập nhật
10
Người đóng góp
165
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
35
Sao
13
Người xem
51
Bản cập nhật
21
Người đóng góp
143
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
8
Sao
8
Người xem
13
Bản cập nhật
10
Người đóng góp
61
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
10
Sao
8
Người xem
14
Bản cập nhật
5
Người đóng góp
79
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
56
Sao
18
Người xem
147
Bản cập nhật
50
Người đóng góp
940
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
25
Sao
8
Người xem
51
Bản cập nhật
32
Người đóng góp
295
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
21
Sao
9
Người xem
42
Bản cập nhật
20
Người đóng góp
143
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
92
Sao
34
Người xem
100
Bản cập nhật
42
Người đóng góp
1476
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
202
Sao
73
Người xem
131
Bản cập nhật
23
Người đóng góp
93
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
64
Sao
19
Người xem
31
Bản cập nhật
9
Người đóng góp
178
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề