Tiền ảo: 6121
Sàn giao dịch: 399
Giá trị vốn hóa thị trường: 235.167.883.948 $ 0,88%
Lưu lượng 24 giờ: 45.580.793.276 $
Ưu thế:
BTC 65,6%
ETH 8,55%
XRP 4,88%
komodo  (KMD)
Komodo (KMD)
$0,963724 2,2%
0,00011276 BTC 1,4%
3.083 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$112.233.302
KL giao dịch trong 24 giờ
$5.486.127
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,890246 / $0,963542
Cung lưu thông
116.966.634 / 200.000.000
KMD
USD

Komodo (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-17 3,35 DH N/A
2019-11-16 3,37 DH 3,35 DH
2019-11-15 3,30 DH 3,37 DH
2019-11-14 3,55 DH 3,30 DH
2019-11-13 3,27 DH 3,55 DH
2019-11-12 2,85 DH 3,27 DH
2019-11-11 2,91 DH 2,85 DH
2019-11-10 3,05 DH 2,91 DH
2019-11-09 2,63 DH 3,05 DH
2019-11-08 2,58 DH 2,63 DH
2019-11-07 2,73 DH 2,58 DH
2019-11-06 2,67 DH 2,73 DH
2019-11-05 2,46 DH 2,67 DH
2019-11-04 2,20 DH 2,46 DH
2019-11-03 2,13 DH 2,20 DH
2019-11-02 2,01 DH 2,13 DH
2019-11-01 1,98 DH 2,01 DH
2019-10-31 2,01 DH 1,98 DH
2019-10-30 2,05 DH 2,01 DH
2019-10-29 2,08 DH 2,05 DH
2019-10-28 2,06 DH 2,08 DH
2019-10-27 1,92 DH 2,06 DH
2019-10-26 1,94 DH 1,92 DH
2019-10-25 1,82 DH 1,94 DH
2019-10-24 1,81 DH 1,82 DH
2019-10-23 1,98 DH 1,81 DH
2019-10-22 2,05 DH 1,98 DH
2019-10-21 2,06 DH 2,05 DH
2019-10-20 2,04 DH 2,06 DH
2019-10-19 2,06 DH 2,04 DH
2019-10-18 2,10 DH 2,06 DH