Tiền ảo: 6151
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 207.660.947.428 $ -6,1%
Lưu lượng 24 giờ: 51.904.806.039 $
Ưu thế:
BTC 66,1%
ETH 8,34%
XRP 5,04%
komodo  (KMD)
Komodo (KMD)
$0,706015 -14%
0,00009283 BTC -8,2%
3.093 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$82.614.530
KL giao dịch trong 24 giờ
$4.370.544
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,702891 / $0,822272
Cung lưu thông
117.075.576 / 200.000.000
KMD
USD

Komodo (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-21 18,07 Kč N/A
2019-11-20 20,09 Kč 18,07 Kč
2019-11-19 21,30 Kč 20,09 Kč
2019-11-18 23,28 Kč 21,30 Kč
2019-11-17 21,15 Kč 23,28 Kč
2019-11-16 21,26 Kč 21,15 Kč
2019-11-15 20,84 Kč 21,26 Kč
2019-11-14 22,42 Kč 20,84 Kč
2019-11-13 20,68 Kč 22,42 Kč
2019-11-12 17,96 Kč 20,68 Kč
2019-11-11 18,30 Kč 17,96 Kč
2019-11-10 19,17 Kč 18,30 Kč
2019-11-09 16,55 Kč 19,17 Kč
2019-11-08 16,25 Kč 16,55 Kč
2019-11-07 17,16 Kč 16,25 Kč
2019-11-06 16,73 Kč 17,16 Kč
2019-11-05 15,34 Kč 16,73 Kč
2019-11-04 13,70 Kč 15,34 Kč
2019-11-03 13,22 Kč 13,70 Kč
2019-11-02 12,49 Kč 13,22 Kč
2019-11-01 12,35 Kč 12,49 Kč
2019-10-31 12,50 Kč 12,35 Kč
2019-10-30 12,84 Kč 12,50 Kč
2019-10-29 13,04 Kč 12,84 Kč
2019-10-28 12,92 Kč 13,04 Kč
2019-10-27 12,03 Kč 12,92 Kč
2019-10-26 12,18 Kč 12,03 Kč
2019-10-25 11,42 Kč 12,18 Kč
2019-10-24 11,34 Kč 11,42 Kč
2019-10-23 12,40 Kč 11,34 Kč
2019-10-22 12,78 Kč 12,40 Kč