Tiền ảo: 6134
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 221.646.190.174 $ -0,29%
Lưu lượng 24 giờ: 45.714.733.068 $
Ưu thế:
BTC 66,0%
ETH 8,57%
XRP 4,90%
komodo  (KMD)
Komodo (KMD)
$0,798788 -7,0%
0,00009854 BTC -7,1%
3.091 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$93.495.108
KL giao dịch trong 24 giờ
$4.281.072
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,780441 / $0,868825
Cung lưu thông
117.046.220 / 200.000.000
KMD
USD

Komodo (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-21 6,14 HK$ N/A
2019-11-20 6,82 HK$ 6,14 HK$
2019-11-19 7,22 HK$ 6,82 HK$
2019-11-18 7,87 HK$ 7,22 HK$
2019-11-17 7,15 HK$ 7,87 HK$
2019-11-16 7,19 HK$ 7,15 HK$
2019-11-15 7,03 HK$ 7,19 HK$
2019-11-14 7,56 HK$ 7,03 HK$
2019-11-13 6,98 HK$ 7,56 HK$
2019-11-12 6,08 HK$ 6,98 HK$
2019-11-11 6,20 HK$ 6,08 HK$
2019-11-10 6,49 HK$ 6,20 HK$
2019-11-09 5,60 HK$ 6,49 HK$
2019-11-08 5,50 HK$ 5,60 HK$
2019-11-07 5,82 HK$ 5,50 HK$
2019-11-06 5,69 HK$ 5,82 HK$
2019-11-05 5,24 HK$ 5,69 HK$
2019-11-04 4,70 HK$ 5,24 HK$
2019-11-03 4,53 HK$ 4,70 HK$
2019-11-02 4,29 HK$ 4,53 HK$
2019-11-01 4,23 HK$ 4,29 HK$
2019-10-31 4,28 HK$ 4,23 HK$
2019-10-30 4,38 HK$ 4,28 HK$
2019-10-29 4,45 HK$ 4,38 HK$
2019-10-28 4,39 HK$ 4,45 HK$
2019-10-27 4,09 HK$ 4,39 HK$
2019-10-26 4,14 HK$ 4,09 HK$
2019-10-25 3,88 HK$ 4,14 HK$
2019-10-24 3,87 HK$ 3,88 HK$
2019-10-23 4,23 HK$ 3,87 HK$
2019-10-22 4,37 HK$ 4,23 HK$