Tiền ảo: 6121
Sàn giao dịch: 399
Giá trị vốn hóa thị trường: 237.444.612.382 $ 0,17%
Lưu lượng 24 giờ: 51.818.962.663 $
Ưu thế:
BTC 65,7%
ETH 8,40%
XRP 4,86%
komodo  (KMD)
Komodo (KMD)
$0,878206 1,0%
0,00010167 BTC 0,85%
3.076 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$102.745.872
KL giao dịch trong 24 giờ
$5.564.067
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,850239 / $0,911334
Cung lưu thông
116.930.871 / 200.000.000
KMD
USD

Komodo (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-10-22 652,80 ₩ N/A
2019-10-21 660,44 ₩ 652,80 ₩
2019-10-20 654,70 ₩ 660,44 ₩
2019-10-19 659,72 ₩ 654,70 ₩
2019-10-18 674,95 ₩ 659,72 ₩
2019-10-17 660,25 ₩ 674,95 ₩
2019-10-16 686,03 ₩ 660,25 ₩
2019-10-15 709,59 ₩ 686,03 ₩
2019-10-14 714,44 ₩ 709,59 ₩
2019-10-13 718,02 ₩ 714,44 ₩
2019-10-12 745,45 ₩ 718,02 ₩
2019-10-11 705,12 ₩ 745,45 ₩
2019-10-10 725,95 ₩ 705,12 ₩
2019-10-09 753,38 ₩ 725,95 ₩
2019-10-08 742,32 ₩ 753,38 ₩