Tiền ảo: 6303
Sàn giao dịch: 400
Giá trị vốn hóa thị trường: 197.149.091.012 $ 0,66%
Lưu lượng 24 giờ: 37.585.699.871 $
Ưu thế:
BTC 66,6%
ETH 7,97%
XRP 4,83%
komodo  (KMD)
Komodo (KMD)
$0,579531 -2,6%
0,00007987 BTC -3,1%
3.144 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$68.037.379
KL giao dịch trong 24 giờ
$2.082.020
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,577855 / $0,599591
Cung lưu thông
117.400.844 / 200.000.000
KMD
USD

Komodo (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-19 1.076,04 ₩ N/A
2019-11-18 1.169,85 ₩ 1.076,04 ₩
2019-11-17 1.062,79 ₩ 1.169,85 ₩
2019-11-16 1.068,41 ₩ 1.062,79 ₩
2019-11-15 1.048,70 ₩ 1.068,41 ₩
2019-11-14 1.130,39 ₩ 1.048,70 ₩
2019-11-13 1.039,04 ₩ 1.130,39 ₩
2019-11-12 905,04 ₩ 1.039,04 ₩