Tiền ảo: 6124
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 221.450.774.242 $ -0,0051%
Lưu lượng 24 giờ: 46.179.544.938 $
Ưu thế:
BTC 66,1%
ETH 8,59%
XRP 4,88%
komodo  (KMD)
Komodo (KMD)
$0,808430 -7,0%
0,00009983 BTC -6,8%
3.091 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$94.674.797
KL giao dịch trong 24 giờ
$4.092.578
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,780441 / $0,870926
Cung lưu thông
117.044.439 / 200.000.000
KMD
USD

Komodo (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-20 3,62 RM N/A
2019-11-19 3,83 RM 3,62 RM
2019-11-18 4,17 RM 3,83 RM
2019-11-17 3,79 RM 4,17 RM
2019-11-16 3,81 RM 3,79 RM
2019-11-15 3,74 RM 3,81 RM
2019-11-14 4,01 RM 3,74 RM
2019-11-13 3,69 RM 4,01 RM
2019-11-12 3,22 RM 3,69 RM
2019-11-11 3,27 RM 3,22 RM
2019-11-10 3,43 RM 3,27 RM
2019-11-09 2,96 RM 3,43 RM
2019-11-08 2,90 RM 2,96 RM
2019-11-07 3,08 RM 2,90 RM
2019-11-06 3,00 RM 3,08 RM
2019-11-05 2,78 RM 3,00 RM
2019-11-04 2,50 RM 2,78 RM
2019-11-03 2,41 RM 2,50 RM
2019-11-02 2,28 RM 2,41 RM
2019-11-01 2,26 RM 2,28 RM
2019-10-31 2,28 RM 2,26 RM
2019-10-30 2,34 RM 2,28 RM
2019-10-29 2,37 RM 2,34 RM
2019-10-28 2,35 RM 2,37 RM
2019-10-27 2,18 RM 2,35 RM
2019-10-26 2,21 RM 2,18 RM
2019-10-25 2,07 RM 2,21 RM
2019-10-24 2,06 RM 2,07 RM
2019-10-23 2,26 RM 2,06 RM
2019-10-22 2,33 RM 2,26 RM
2019-10-21 2,34 RM 2,33 RM