Tiền ảo: 6153
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 207.809.248.434 $ -6,2%
Lưu lượng 24 giờ: 55.995.069.541 $
Ưu thế:
BTC 66,0%
ETH 8,37%
XRP 5,03%
komodo  (KMD)
Komodo (KMD)
$0,709010 -12%
0,00009338 BTC -5,8%
3.095 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$83.062.352
KL giao dịch trong 24 giờ
$4.560.649
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,702891 / $0,803113
Cung lưu thông
117.078.191 / 200.000.000
KMD
USD

Komodo (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-22 2,76 zł N/A
2019-11-21 3,04 zł 2,76 zł
2019-11-20 3,37 zł 3,04 zł
2019-11-19 3,58 zł 3,37 zł
2019-11-18 3,89 zł 3,58 zł
2019-11-17 3,53 zł 3,89 zł
2019-11-16 3,55 zł 3,53 zł
2019-11-15 3,49 zł 3,55 zł
2019-11-14 3,76 zł 3,49 zł
2019-11-13 3,47 zł 3,76 zł
2019-11-12 3,01 zł 3,47 zł
2019-11-11 3,06 zł 3,01 zł
2019-11-10 3,21 zł 3,06 zł
2019-11-09 2,77 zł 3,21 zł
2019-11-08 2,71 zł 2,77 zł
2019-11-07 2,87 zł 2,71 zł
2019-11-06 2,80 zł 2,87 zł
2019-11-05 2,57 zł 2,80 zł
2019-11-04 2,28 zł 2,57 zł
2019-11-03 2,20 zł 2,28 zł
2019-11-02 2,08 zł 2,20 zł
2019-11-01 2,06 zł 2,08 zł
2019-10-31 2,09 zł 2,06 zł
2019-10-30 2,14 zł 2,09 zł
2019-10-29 2,18 zł 2,14 zł
2019-10-28 2,16 zł 2,18 zł
2019-10-27 2,01 zł 2,16 zł
2019-10-26 2,04 zł 2,01 zł
2019-10-25 1,91 zł 2,04 zł
2019-10-24 1,89 zł 1,91 zł
2019-10-23 2,07 zł 1,89 zł