Tiền ảo: 6153
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 208.590.511.032 $ -5,8%
Lưu lượng 24 giờ: 55.635.507.153 $
Ưu thế:
BTC 66,0%
ETH 8,37%
XRP 5,03%
komodo  (KMD)
Komodo (KMD)
$0,711437 -11%
0,00009330 BTC -5,2%
3.095 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$83.266.017
KL giao dịch trong 24 giờ
$4.524.750
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,702891 / $0,803113
Cung lưu thông
117.078.034 / 200.000.000
KMD
USD

Komodo (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-22 2,67 SR N/A
2019-11-21 2,94 SR 2,67 SR
2019-11-20 3,27 SR 2,94 SR
2019-11-19 3,46 SR 3,27 SR
2019-11-18 3,77 SR 3,46 SR
2019-11-17 3,43 SR 3,77 SR
2019-11-16 3,44 SR 3,43 SR
2019-11-15 3,37 SR 3,44 SR
2019-11-14 3,62 SR 3,37 SR
2019-11-13 3,34 SR 3,62 SR
2019-11-12 2,91 SR 3,34 SR
2019-11-11 2,97 SR 2,91 SR
2019-11-10 3,11 SR 2,97 SR
2019-11-09 2,68 SR 3,11 SR
2019-11-08 2,64 SR 2,68 SR
2019-11-07 2,79 SR 2,64 SR
2019-11-06 2,72 SR 2,79 SR
2019-11-05 2,51 SR 2,72 SR
2019-11-04 2,25 SR 2,51 SR
2019-11-03 2,17 SR 2,25 SR
2019-11-02 2,05 SR 2,17 SR
2019-11-01 2,03 SR 2,05 SR
2019-10-31 2,05 SR 2,03 SR
2019-10-30 2,09 SR 2,05 SR
2019-10-29 2,13 SR 2,09 SR
2019-10-28 2,10 SR 2,13 SR
2019-10-27 1,96 SR 2,10 SR
2019-10-26 1,98 SR 1,96 SR
2019-10-25 1,86 SR 1,98 SR
2019-10-24 1,85 SR 1,86 SR
2019-10-23 2,02 SR 1,85 SR