Tiền ảo: 6105
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 239.667.256.704 $ -0,12%
Lưu lượng 24 giờ: 50.229.198.586 $
Ưu thế:
BTC 65,8%
ETH 8,40%
XRP 4,90%
komodo  (KMD)
Komodo (KMD)
$0,875229 15%
0,00010023 BTC 15%
3.067 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$102.456.356
KL giao dịch trong 24 giờ
$6.218.846
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,738278 / $0,933922
Cung lưu thông
116.908.628 / 200.000.000
KMD
USD

Komodo (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-13 221.440 Bs.F N/A
2019-11-12 193.058 Bs.F 221.440 Bs.F
2019-11-11 196.699 Bs.F 193.058 Bs.F
2019-11-10 206.017 Bs.F 196.699 Bs.F
2019-11-09 177.865 Bs.F 206.017 Bs.F
2019-11-08 174.715 Bs.F 177.865 Bs.F
2019-11-07 184.888 Bs.F 174.715 Bs.F
2019-11-06 180.499 Bs.F 184.888 Bs.F
2019-11-05 166.128 Bs.F 180.499 Bs.F
2019-11-04 149.000 Bs.F 166.128 Bs.F
2019-11-03 143.800 Bs.F 149.000 Bs.F
2019-11-02 135.884 Bs.F 143.800 Bs.F
2019-11-01 134.209 Bs.F 135.884 Bs.F
2019-10-31 135.704 Bs.F 134.209 Bs.F
2019-10-30 138.768 Bs.F 135.704 Bs.F
2019-10-29 140.924 Bs.F 138.768 Bs.F
2019-10-28 139.311 Bs.F 140.924 Bs.F
2019-10-27 129.656 Bs.F 139.311 Bs.F
2019-10-26 131.207 Bs.F 129.656 Bs.F
2019-10-25 123.010 Bs.F 131.207 Bs.F
2019-10-24 122.527 Bs.F 123.010 Bs.F
2019-10-23 134.129 Bs.F 122.527 Bs.F
2019-10-22 138.443 Bs.F 134.129 Bs.F
2019-10-21 139.186 Bs.F 138.443 Bs.F
2019-10-20 137.995 Bs.F 139.186 Bs.F
2019-10-19 139.052 Bs.F 137.995 Bs.F
2019-10-18 142.341 Bs.F 139.052 Bs.F
2019-10-17 138.362 Bs.F 142.341 Bs.F
2019-10-16 143.971 Bs.F 138.362 Bs.F
2019-10-15 148.934 Bs.F 143.971 Bs.F
2019-10-14 150.004 Bs.F 148.934 Bs.F