Tiền ảo: 5030
Sàn giao dịch: 351
Giá trị vốn hóa thị trường: 368.107.337.942 $ 3,0%
Lưu lượng 24 giờ: 113.566.459.445 $
Ưu thế:
BTC 62,9%
ETH 9,79%
XRP 5,33%
komodo  (KMD)
Komodo (KMD)
$1,24 -7,2%
0,00009499 BTC -11%
2.764 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$141.693.284
KL giao dịch trong 24 giờ
$7.636.242
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$1,21 / $1,37
Nguồn cung khả dụng
114.644.024 / 200.000.000
KMD
USD

Komodo (Tin tức)