Tiền ảo: 4977
Sàn giao dịch: 344
Giá trị vốn hóa thị trường: 282.117.787.137 $ -1,8%
Lưu lượng 24 giờ: 65.919.975.606 $
Ưu thế:
BTC 56,9%
ETH 10,0%
XRP 6,44%
komodo  (KMD)
Komodo (KMD)
$1,54 -6,2%
0,00017067 BTC -3,9%
2.740 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$176.507.886
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.886.086
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$1,53 / $1,68
Nguồn cung khả dụng
114.495.723 / 200.000.000
KMD
USD

Sàn giao dịch Komodo

* By default, pairs are displayed according to "Trust Score". Read the methodology or give us your feedback.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
2 $
0,000169 BTC
0.18% 177.159 $ 30.594 $
192.712 $
126456,837 KMD
10,21% Gần đây
2
2 $
0,0001717 BTC
0.17% 11.980 $ 51.477 $
440.721 $
285023,106 KMD
23,37% Gần đây
3
2 $
0,005838 ETH
0.43% 2.038 $ 3.353 $
30.178 $
19497,305 KMD
1,60% Gần đây
4
2 $
1,522 USD
2.75% 0 $ 3.604 $
7.149 $
4696,997 KMD
0,38% Gần đây
5
2 $
0,00017 BTC
1.16% 142 $ 33 $
24 $
15,484 KMD
0,00% Gần đây
6
2 $
0,000169 BTC
0.15% 172.806 $ 26.973 $
192.712 $
126456,837 KMD
10,21% Gần đây
7
2 $
1835 KRW
0.27% 17.080 $ 15.107 $
101.958 $
65265,034 KMD
5,40% Gần đây
8
2 $
0,00016773 BTC
0.79% 20.126 $ 2.087 $
155.010 $
102283,700 KMD
8,19% Gần đây
9
2 $
0,00016895 BTC
0.95% 6.490 $ 2.693 $
29.126 $
19090,572 KMD
1,54% Gần đây
10
2 $
1,512328 USD
0.48% 3.500 $ 1.155 $
48.473 $
32051,800 KMD
2,56% Gần đây
11
2 $
0,005751 ETH
0.71% 54 $ 158 $
3.631 $
2381,122 KMD
0,19% Gần đây
12
1 $
0,00016302 BTC
8.02% 0 $ 20 $
40 $
26,631 KMD
0,00% khoảng 2 giờ trước
13
0 $
0,097001 KMD
45.99% 0 $ 31 $
0 $
0,544 ARRR
0,00% Gần đây
14
2 $
0,0001716 BTC
14.75% 0 $ 0 $
616.397 $
397774,210 KMD
32,60% Gần đây
15
2 $
0,00579347 ETH
3.15% 0 $ 92 $
23.280 $
15130,300 KMD
1,23% Gần đây
16
2 $
0,00017034 BTC
3.01% - -
244 $
158,691 KMD
0,01% Gần đây -
17
0 $
0,13200015 KMD
10.83% - -
40.803 $
200302,564 ARRR
2,16% Gần đây -
18
2 $
0,000171 BTC
16.33% - -
6.650 $
4291,020 KMD
0,35% Gần đây -
19
0 $
0,05 KMD
26.67% 0 $ 841 $
10 $
120,429 HUSH
khoảng 23 giờ trước
20
0 $
0,131 KMD
35.09% - -
2.618 $
13149,885 VRSC
khoảng 5 giờ trước -
21
0 $
0,0065114 KMD
48.75% - -
10 $
952,429 OURC
khoảng 16 giờ trước -
22
0 $
0,012331 KMD
66.67% - -
3 $
170,484 DP
khoảng 11 giờ trước -
23
1 $
1,48 USDT
- - -
64.571 $
43576,000 KMD
khoảng 10 giờ trước -
24
0 $
0,129 KMD
7.14% 0 $ 1.377 $
0 $
0,000 VRSC
khoảng 4 giờ trước -
25
0 $
0,163 KMD
61.52% - -
0 $
0,000 ZILLA
3 ngày trước -
26
2 $
0,00649999 ETH
50.59% - -
0 $
0,000 KMD
khoảng 6 giờ trước -
27
1 $
0,00015059 BTC
31.75% - -
0 $
0,000 KMD
khoảng 24 giờ trước -
28
0 $
0,007777 KMD
99.66% - -
0 $
0,000 TROLL
khoảng 12 giờ trước -
29
1 $
0,43 KMD
48.27% - -
0 $
0,000 K64
khoảng 7 giờ trước -
30
0 $
0 ETH
74.44% - -
0 $
0,000 KMD
6 ngày trước -
31
0 $
0 SATOS
- - -
0 $
0,000 KMD
5 ngày trước -
32
0 $
0 ETH
- - -
0 $
0,000 KMD
5 ngày trước -
33
0 $
0 DOGE
- - -
0 $
0,000 KMD
5 ngày trước -
34
0 $
0 LTC
- - -
0 $
0,000 KMD
5 ngày trước -
35
0 $
0,007 KMD
71.77% - -
0 $
0,000 OOT
khoảng 17 giờ trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale