🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
korecoin  (KORE)
KoreCoin (KORE)
$0,00000823 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-03-29 13:23:33 UTC (2 ngày trước)
462 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$20,75
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
2.522.306 / 12.000.000
KORE
USD

KoreCoin (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-03-30 0,00003021 DH N/A
2020-03-29 0,00003021 DH 0,00003021 DH
2020-03-28 0,118361 DH 0,00003021 DH
2020-03-27 0,620128 DH 0,118361 DH
2020-03-24 0,390044 DH 0,620128 DH
2020-03-20 0,02831766 DH 0,390044 DH
2020-03-19 0,02830015 DH 0,02831766 DH
2020-03-18 0,02825227 DH 0,02830015 DH
2020-03-16 0,079517 DH 0,02825227 DH
2020-03-13 0,062982 DH 0,079517 DH
2020-03-12 0,222701 DH 0,062982 DH
2020-03-11 1,19 DH 0,222701 DH
2020-03-10 0,222302 DH 1,19 DH
2020-03-09 0,232439 DH 0,222302 DH
2020-03-05 0,204075 DH 0,232439 DH
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android