🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
korecoin  (KORE)
KoreCoin (KORE)
$0,00000823 0.0%
0,00000000 BTC 0.0%
462 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$20,83
KL giao dịch trong 24 giờ
$0,00000000
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00000823 / $0,00000823
Cung lưu thông
2.531.589 / 12.000.000
KORE
USD

KoreCoin CHF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-04-08 0,00000783 Fr. N/A
2020-04-04 0,00000783 Fr. 0,00000783 Fr.
2020-04-03 0,00000783 Fr. 0,00000783 Fr.
2020-04-02 0,00000783 Fr. 0,00000783 Fr.
2020-03-30 0,00000783 Fr. 0,00000783 Fr.
2020-03-29 0,00000783 Fr. 0,00000783 Fr.
2020-03-28 0,03065418 Fr. 0,00000783 Fr.
2020-03-27 0,162393 Fr. 0,03065418 Fr.
2020-03-24 0,104477 Fr. 0,162393 Fr.
2020-03-20 0,00746882 Fr. 0,104477 Fr.
2020-03-19 0,00744644 Fr. 0,00746882 Fr.
2020-03-18 0,00738210 Fr. 0,00744644 Fr.
2020-03-16 0,02059391 Fr. 0,00738210 Fr.
2020-03-13 0,01620174 Fr. 0,02059391 Fr.
2020-03-12 0,056609 Fr. 0,01620174 Fr.
2020-03-11 0,302452 Fr. 0,056609 Fr.
2020-03-10 0,056029 Fr. 0,302452 Fr.
2020-03-09 0,058853 Fr. 0,056029 Fr.
CoinGecko cho iOS
CoinGecko cho Android