🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
korecoin  (KORE)
KoreCoin (KORE)
$0,00000823 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-03-28 15:49:18 UTC (khoảng 14 giờ trước)
462 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$20,73
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
2.519.522 / 12.000.000
KORE
USD

KoreCoin (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-03-29 0,00683258 CLP$ N/A
2020-03-28 26,77 CLP$ 0,00683258 CLP$
2020-03-27 140,03 CLP$ 26,77 CLP$
2020-03-24 91,40 CLP$ 140,03 CLP$
2020-03-20 6,69 CLP$ 91,40 CLP$
2020-03-19 6,69 CLP$ 6,69 CLP$
2020-03-18 6,52 CLP$ 6,69 CLP$
2020-03-16 18,18 CLP$ 6,52 CLP$
2020-03-13 14,60 CLP$ 18,18 CLP$
2020-03-12 50,62 CLP$ 14,60 CLP$
2020-03-11 269,34 CLP$ 50,62 CLP$
2020-03-10 50,77 CLP$ 269,34 CLP$
2020-03-09 52,31 CLP$ 50,77 CLP$
2020-03-05 45,27 CLP$ 52,31 CLP$
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android