👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
korecoin  (KORE)
KoreCoin (KORE)
$0,263414 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-02-25 06:32:36 UTC (2 ngày trước)
458 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$654.545
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
2.484.854 / 12.000.000
KORE
USD

KoreCoin (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-26 5,01 MX$ N/A
2020-02-17 4,57 MX$ 5,01 MX$
2020-02-15 1,23 MX$ 4,57 MX$
2020-02-14 3,04 MX$ 1,23 MX$
2020-02-13 1,23 MX$ 3,04 MX$
2020-02-12 2,56 MX$ 1,23 MX$
2020-02-11 1,01 MX$ 2,56 MX$
2020-02-10 1,45 MX$ 1,01 MX$
2020-02-09 1,42 MX$ 1,45 MX$
2020-02-08 0,379953 MX$ 1,42 MX$
2020-02-03 0,657724 MX$ 0,379953 MX$
2020-02-02 0,661458 MX$ 0,657724 MX$
2020-01-30 4,84 MX$ 0,661458 MX$
2020-01-29 4,83 MX$ 4,84 MX$
2020-01-28 0,064075 MX$ 4,83 MX$
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android