🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
korecoin  (KORE)
KoreCoin (KORE)
$0,00000823 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-04-02 11:17:41 UTC (khoảng 5 giờ trước)
462 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$20,77
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
2.524.528 / 12.000.000
KORE
USD

KoreCoin MXN (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-26 5,01 MX$ N/A
2020-02-17 4,57 MX$ 5,01 MX$
2020-02-15 1,23 MX$ 4,57 MX$
2020-02-14 3,04 MX$ 1,23 MX$
2020-02-13 1,23 MX$ 3,04 MX$
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android