🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
korecoin  (KORE)
KoreCoin (KORE)
$0,00000823 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-04-03 03:44:48 UTC (3 ngày trước)
462 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$20,80
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
2.528.709 / 12.000.000
KORE
USD

KoreCoin XAU (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-04-04 0,00000001 XAU N/A
2020-04-03 0,00000001 XAU 0,00000001 XAU
2020-04-02 0,00000001 XAU 0,00000001 XAU
2020-03-30 0,00000001 XAU 0,00000001 XAU
2020-03-29 0,00000001 XAU 0,00000001 XAU
2020-03-28 0,00001985 XAU 0,00000001 XAU
2020-03-27 0,00010377 XAU 0,00001985 XAU
2020-03-24 0,00006808 XAU 0,00010377 XAU
2020-03-20 0,00000516 XAU 0,00006808 XAU
2020-03-19 0,00000514 XAU 0,00000516 XAU
2020-03-18 0,00000500 XAU 0,00000514 XAU
2020-03-16 0,00001416 XAU 0,00000500 XAU
2020-03-13 0,00001088 XAU 0,00001416 XAU
2020-03-12 0,00003649 XAU 0,00001088 XAU
2020-03-11 0,00019534 XAU 0,00003649 XAU
2020-03-10 0,00003608 XAU 0,00019534 XAU
2020-03-09 0,00003733 XAU 0,00003608 XAU
CoinGecko cho iOS
CoinGecko cho Android