👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
kzcash  (KZC)
Kzcash (KZC)
$0,03476322 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-02-17 08:39:47 UTC (khoảng 3 giờ trước)
60 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 18.900.000
KZC
USD

Kzcash (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-17 0,150025 DH N/A
2020-02-16 0,112956 DH 0,150025 DH
2020-02-15 0,108888 DH 0,112956 DH
2020-02-14 0,092495 DH 0,108888 DH
2020-02-13 0,064076 DH 0,092495 DH
2020-02-12 0,057138 DH 0,064076 DH
2020-02-11 0,057202 DH 0,057138 DH
2020-02-10 0,063162 DH 0,057202 DH
2020-02-09 0,055199 DH 0,063162 DH
2020-02-08 0,057643 DH 0,055199 DH
2020-02-07 0,061609 DH 0,057643 DH
2020-02-06 0,056994 DH 0,061609 DH
2020-02-05 0,04954638 DH 0,056994 DH
2020-02-04 0,054143 DH 0,04954638 DH
2020-02-03 0,055599 DH 0,054143 DH
2020-02-02 0,04537202 DH 0,055599 DH
2020-02-01 0,01681671 DH 0,04537202 DH
2020-01-31 0,153463 DH 0,01681671 DH
2020-01-30 0,04661957 DH 0,153463 DH
2020-01-29 0,04549888 DH 0,04661957 DH
2020-01-28 0,04521989 DH 0,04549888 DH
2020-01-27 0,04658014 DH 0,04521989 DH
2020-01-26 0,04631476 DH 0,04658014 DH
2020-01-25 0,04711776 DH 0,04631476 DH
2020-01-24 0,04868514 DH 0,04711776 DH
2020-01-23 0,04812881 DH 0,04868514 DH
2020-01-22 0,04879336 DH 0,04812881 DH
2020-01-21 0,04823945 DH 0,04879336 DH
2020-01-20 0,128250 DH 0,04823945 DH
2020-01-19 0,053343 DH 0,128250 DH
2020-01-18 0,146954 DH 0,053343 DH
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android