👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
kzcash  (KZC)
Kzcash (KZC)
$0,03169144 -7.4%
0,00000321 BTC -9.5%
60 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$56,96
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,03153395 / $0,06630849
Cung lưu thông
? / 18.900.000
KZC
USD

Kzcash (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-23 0,00000371 BTC N/A
2020-02-22 0,00000408 BTC 0,00000371 BTC
2020-02-21 0,00000385 BTC 0,00000408 BTC
2020-02-20 0,00000383 BTC 0,00000385 BTC
2020-02-19 0,00000684 BTC 0,00000383 BTC
2020-02-18 0,00000406 BTC 0,00000684 BTC
2020-02-17 0,00000410 BTC 0,00000406 BTC
2020-02-16 0,00000311 BTC 0,00000410 BTC
2020-02-15 0,00000287 BTC 0,00000311 BTC
2020-02-14 0,00000247 BTC 0,00000287 BTC
2020-02-13 0,00000169 BTC 0,00000247 BTC
2020-02-12 0,00000152 BTC 0,00000169 BTC
2020-02-11 0,00000159 BTC 0,00000152 BTC
2020-02-10 0,00000170 BTC 0,00000159 BTC
2020-02-09 0,00000152 BTC 0,00000170 BTC
2020-02-08 0,00000160 BTC 0,00000152 BTC
2020-02-07 0,00000172 BTC 0,00000160 BTC
2020-02-06 0,00000161 BTC 0,00000172 BTC
2020-02-05 0,00000147 BTC 0,00000161 BTC
2020-02-04 0,00000159 BTC 0,00000147 BTC
2020-02-03 0,00000161 BTC 0,00000159 BTC
2020-02-02 0,00000132 BTC 0,00000161 BTC
2020-02-01 0,0000004918 BTC 0,00000132 BTC
2020-01-31 0,00000439 BTC 0,0000004918 BTC
2020-01-30 0,00000136 BTC 0,00000439 BTC
2020-01-29 0,00000138 BTC 0,00000136 BTC
2020-01-28 0,00000138 BTC 0,00000138 BTC
2020-01-27 0,00000148 BTC 0,00000138 BTC
2020-01-26 0,00000151 BTC 0,00000148 BTC
2020-01-25 0,00000152 BTC 0,00000151 BTC
2020-01-24 0,00000158 BTC 0,00000152 BTC
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android