👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
kzcash  (KZC)
Kzcash (KZC)
$0,03188525 -8.9%
0,00000359 BTC -7.7%
61 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$55,26
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,02787001 / $0,05665022
Cung lưu thông
? / 18.900.000
KZC
USD

Kzcash (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-27 0,02952068 Fr. N/A
2020-02-26 0,055122 Fr. 0,02952068 Fr.
2020-02-25 0,02895536 Fr. 0,055122 Fr.
2020-02-24 0,03090051 Fr. 0,02895536 Fr.
2020-02-23 0,03499116 Fr. 0,03090051 Fr.
2020-02-22 0,03859867 Fr. 0,03499116 Fr.
2020-02-21 0,03639976 Fr. 0,03859867 Fr.
2020-02-20 0,03791230 Fr. 0,03639976 Fr.
2020-02-19 0,068280 Fr. 0,03791230 Fr.
2020-02-18 0,03852348 Fr. 0,068280 Fr.
2020-02-17 0,04009882 Fr. 0,03852348 Fr.
2020-02-16 0,03020580 Fr. 0,04009882 Fr.
2020-02-15 0,02909862 Fr. 0,03020580 Fr.
2020-02-14 0,02464732 Fr. 0,02909862 Fr.
2020-02-13 0,01705688 Fr. 0,02464732 Fr.
2020-02-12 0,01517822 Fr. 0,01705688 Fr.
2020-02-11 0,01522056 Fr. 0,01517822 Fr.
2020-02-10 0,01680751 Fr. 0,01522056 Fr.
2020-02-09 0,01469231 Fr. 0,01680751 Fr.
2020-02-08 0,01534267 Fr. 0,01469231 Fr.
2020-02-07 0,01634732 Fr. 0,01534267 Fr.
2020-02-06 0,01510605 Fr. 0,01634732 Fr.
2020-02-05 0,01307277 Fr. 0,01510605 Fr.
2020-02-04 0,01423709 Fr. 0,01307277 Fr.
2020-02-03 0,01458795 Fr. 0,01423709 Fr.
2020-02-02 0,01190129 Fr. 0,01458795 Fr.
2020-02-01 0,00441122 Fr. 0,01190129 Fr.
2020-01-31 0,04050071 Fr. 0,00441122 Fr.
2020-01-30 0,01235600 Fr. 0,04050071 Fr.
2020-01-29 0,01205632 Fr. 0,01235600 Fr.
2020-01-28 0,01194150 Fr. 0,01205632 Fr.
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android