🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
kzcash  (KZC)
Kzcash (KZC)
$0,03393886 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-04-05 07:23:56 UTC (khoảng 3 giờ trước)
65 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 18.900.000
KZC
USD

Kzcash CHF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-27 0,02952068 Fr. N/A
2020-02-26 0,055122 Fr. 0,02952068 Fr.
2020-02-25 0,02895536 Fr. 0,055122 Fr.
2020-02-24 0,03090051 Fr. 0,02895536 Fr.
2020-02-23 0,03499116 Fr. 0,03090051 Fr.
2020-02-22 0,03859867 Fr. 0,03499116 Fr.
2020-02-21 0,03639976 Fr. 0,03859867 Fr.
2020-02-20 0,03791230 Fr. 0,03639976 Fr.
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android