👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
kzcash  (KZC)
Kzcash (KZC)
$0,03520194 -46.8%
0,00000365 BTC -47.2%
60 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$36,72
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,03673198 / $0,07084481
Cung lưu thông
? / 18.900.000
KZC
USD

Kzcash (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-21 0,00926056 EOS N/A
2020-02-20 0,00893798 EOS 0,00926056 EOS
2020-02-19 0,01518879 EOS 0,00893798 EOS
2020-02-18 0,00906723 EOS 0,01518879 EOS
2020-02-17 0,00928250 EOS 0,00906723 EOS
2020-02-16 0,00652739 EOS 0,00928250 EOS
2020-02-15 0,00553663 EOS 0,00652739 EOS
2020-02-14 0,00480439 EOS 0,00553663 EOS
2020-02-13 0,00327702 EOS 0,00480439 EOS
2020-02-12 0,00296256 EOS 0,00327702 EOS
2020-02-11 0,00319034 EOS 0,00296256 EOS
2020-02-10 0,00347568 EOS 0,00319034 EOS
2020-02-09 0,00315147 EOS 0,00347568 EOS
2020-02-08 0,00341383 EOS 0,00315147 EOS
2020-02-07 0,00366143 EOS 0,00341383 EOS
2020-02-06 0,00343882 EOS 0,00366143 EOS
2020-02-05 0,00319496 EOS 0,00343882 EOS
2020-02-04 0,00351891 EOS 0,00319496 EOS
2020-02-03 0,00355526 EOS 0,00351891 EOS
2020-02-02 0,00298339 EOS 0,00355526 EOS
2020-02-01 0,00112143 EOS 0,00298339 EOS
2020-01-31 0,00960632 EOS 0,00112143 EOS
2020-01-30 0,00319148 EOS 0,00960632 EOS
2020-01-29 0,00315700 EOS 0,00319148 EOS
2020-01-28 0,00310858 EOS 0,00315700 EOS
2020-01-27 0,00348820 EOS 0,00310858 EOS
2020-01-26 0,00356219 EOS 0,00348820 EOS
2020-01-25 0,00353755 EOS 0,00356219 EOS
2020-01-24 0,00373895 EOS 0,00353755 EOS
2020-01-23 0,00360504 EOS 0,00373895 EOS
2020-01-22 0,00364861 EOS 0,00360504 EOS
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android