👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
kzcash  (KZC)
Kzcash (KZC)
$0,03327199 -43.5%
0,00000374 BTC -41.6%
61 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$57,33
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,02787001 / $0,05926002
Cung lưu thông
? / 18.900.000
KZC
USD

Kzcash (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-27 0,00013308 ETH N/A
2020-02-26 0,00022432 ETH 0,00013308 ETH
2020-02-25 0,00011191 ETH 0,00022432 ETH
2020-02-24 0,00011673 ETH 0,00011191 ETH
2020-02-23 0,00013703 ETH 0,00011673 ETH
2020-02-22 0,00014875 ETH 0,00013703 ETH
2020-02-21 0,00014296 ETH 0,00014875 ETH
2020-02-20 0,00014257 ETH 0,00014296 ETH
2020-02-19 0,00024622 ETH 0,00014257 ETH
2020-02-18 0,00014798 ETH 0,00024622 ETH
2020-02-17 0,00015591 ETH 0,00014798 ETH
2020-02-16 0,00011537 ETH 0,00015591 ETH
2020-02-15 0,00010423 ETH 0,00011537 ETH
2020-02-14 0,00009429 ETH 0,00010423 ETH
2020-02-13 0,00006568 ETH 0,00009429 ETH
2020-02-12 0,00006573 ETH 0,00006568 ETH
2020-02-11 0,00007018 ETH 0,00006573 ETH
2020-02-10 0,00007568 ETH 0,00007018 ETH
2020-02-09 0,00006729 ETH 0,00007568 ETH
2020-02-08 0,00007030 ETH 0,00006729 ETH
2020-02-07 0,00007888 ETH 0,00007030 ETH
2020-02-06 0,00007571 ETH 0,00007888 ETH
2020-02-05 0,00007152 ETH 0,00007571 ETH
2020-02-04 0,00007804 ETH 0,00007152 ETH
2020-02-03 0,00007974 ETH 0,00007804 ETH
2020-02-02 0,00006747 ETH 0,00007974 ETH
2020-02-01 0,00002542 ETH 0,00006747 ETH
2020-01-31 0,00022682 ETH 0,00002542 ETH
2020-01-30 0,00007261 ETH 0,00022682 ETH
2020-01-29 0,00007266 ETH 0,00007261 ETH
2020-01-28 0,00007236 ETH 0,00007266 ETH
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android