👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
kzcash  (KZC)
Kzcash (KZC)
$0,03851253 3.0%
0,00000424 BTC 6.7%
60 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$64,48
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,02911287 / $0,05926002
Cung lưu thông
? / 18.900.000
KZC
USD

Kzcash (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-19 4,40 Ft N/A
2020-01-18 12,13 Ft 4,40 Ft
2020-01-17 7,39 Ft 12,13 Ft
2020-01-16 4,55 Ft 7,39 Ft
2020-01-15 4,87 Ft 4,55 Ft
2020-01-14 7,27 Ft 4,87 Ft
2020-01-13 4,27 Ft 7,27 Ft
2020-01-12 3,88 Ft 4,27 Ft
2020-01-11 4,39 Ft 3,88 Ft
2020-01-10 3,63 Ft 4,39 Ft
2020-01-09 3,82 Ft 3,63 Ft
2020-01-08 3,68 Ft 3,82 Ft
2020-01-07 5,42 Ft 3,68 Ft
2020-01-06 4,07 Ft 5,42 Ft
2020-01-05 9,64 Ft 4,07 Ft
2020-01-04 3,43 Ft 9,64 Ft
2020-01-03 1,32 Ft 3,43 Ft
2020-01-02 3,36 Ft 1,32 Ft
2020-01-01 3,49 Ft 3,36 Ft
2019-12-31 3,36 Ft 3,49 Ft
2019-12-30 2,91 Ft 3,36 Ft
2019-12-29 4,05 Ft 2,91 Ft
2019-12-28 3,20 Ft 4,05 Ft
2019-12-27 2,96 Ft 3,20 Ft
2019-12-26 2,89 Ft 2,96 Ft
2019-12-25 3,02 Ft 2,89 Ft
2019-12-24 2,91 Ft 3,02 Ft
2019-12-23 3,53 Ft 2,91 Ft
2019-12-22 3,50 Ft 3,53 Ft
2019-12-21 4,94 Ft 3,50 Ft
2019-12-20 3,25 Ft 4,94 Ft
2019-12-19 3,42 Ft 3,25 Ft
2019-12-18 3,92 Ft 3,42 Ft
2019-12-17 2,79 Ft 3,92 Ft
2019-12-16 3,04 Ft 2,79 Ft
2019-12-15 2,58 Ft 3,04 Ft
2019-12-14 2,82 Ft 2,58 Ft
2019-12-13 3,24 Ft 2,82 Ft
2019-12-12 2,94 Ft 3,24 Ft
2019-12-11 3,22 Ft 2,94 Ft
2019-12-10 3,32 Ft 3,22 Ft
2019-12-09 2,42 Ft 3,32 Ft
2019-12-08 2,99 Ft 2,42 Ft
2019-12-07 3,19 Ft 2,99 Ft
2019-12-06 4,25 Ft 3,19 Ft
2019-12-05 2,89 Ft 4,25 Ft
2019-12-04 3,78 Ft 2,89 Ft
2019-12-03 3,31 Ft 3,78 Ft
2019-12-02 3,18 Ft 3,31 Ft
2019-12-01 3,24 Ft 3,18 Ft
2019-11-30 2,96 Ft 3,24 Ft
2019-11-29 3,02 Ft 2,96 Ft
2019-11-28 2,95 Ft 3,02 Ft
2019-11-27 4,32 Ft 2,95 Ft
2019-11-26 2,77 Ft 4,32 Ft
2019-11-25 2,14 Ft 2,77 Ft
2019-11-24 2,88 Ft 2,14 Ft
2019-11-23 4,42 Ft 2,88 Ft
2019-11-22 3,95 Ft 4,42 Ft
2019-11-21 1,83 Ft 3,95 Ft
2019-11-20 2,93 Ft 1,83 Ft
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android