👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
kzcash  (KZC)
Kzcash (KZC)
$0,02867595 -9.1%
0,00000301 BTC -5.8%
60 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$46,15
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,02778083 / $0,03827434
Cung lưu thông
? / 18.900.000
KZC
USD

Kzcash (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-24 435,32 Rp N/A
2020-02-23 492,78 Rp 435,32 Rp
2020-02-22 543,58 Rp 492,78 Rp
2020-02-21 507,21 Rp 543,58 Rp
2020-02-20 526,63 Rp 507,21 Rp
2020-02-19 948,55 Rp 526,63 Rp
2020-02-18 536,29 Rp 948,55 Rp
2020-02-17 558,50 Rp 536,29 Rp
2020-02-16 421,12 Rp 558,50 Rp
2020-02-15 405,96 Rp 421,12 Rp
2020-02-14 344,49 Rp 405,96 Rp
2020-02-13 239,13 Rp 344,49 Rp
2020-02-12 212,48 Rp 239,13 Rp
2020-02-11 213,43 Rp 212,48 Rp
2020-02-10 235,30 Rp 213,43 Rp
2020-02-09 205,61 Rp 235,30 Rp
2020-02-08 214,72 Rp 205,61 Rp
2020-02-07 228,83 Rp 214,72 Rp
2020-02-06 212,17 Rp 228,83 Rp
2020-02-05 184,88 Rp 212,17 Rp
2020-02-04 202,57 Rp 184,88 Rp
2020-02-03 206,47 Rp 202,57 Rp
2020-02-02 170,12 Rp 206,47 Rp
2020-02-01 62,46 Rp 170,12 Rp
2020-01-31 573,15 Rp 62,46 Rp
2020-01-30 172,89 Rp 573,15 Rp
2020-01-29 168,72 Rp 172,89 Rp
2020-01-28 162,70 Rp 168,72 Rp
2020-01-27 173,86 Rp 162,70 Rp
2020-01-26 171,61 Rp 173,86 Rp
2020-01-25 174,59 Rp 171,61 Rp
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android