👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
kzcash  (KZC)
Kzcash (KZC)
$0,03010857 -13.4%
0,00000343 BTC -8.1%
60 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$52,39
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,02787001 / $0,05926002
Cung lưu thông
? / 18.900.000
KZC
USD

Kzcash (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-26 1,08 MX$ N/A
2020-02-25 0,563223 MX$ 1,08 MX$
2020-02-24 0,599270 MX$ 0,563223 MX$
2020-02-23 0,676414 MX$ 0,599270 MX$
2020-02-22 0,746150 MX$ 0,676414 MX$
2020-02-21 0,697915 MX$ 0,746150 MX$
2020-02-20 0,715647 MX$ 0,697915 MX$
2020-02-19 1,29 MX$ 0,715647 MX$
2020-02-18 0,728837 MX$ 1,29 MX$
2020-02-17 0,757531 MX$ 0,728837 MX$
2020-02-16 0,570007 MX$ 0,757531 MX$
2020-02-15 0,549481 MX$ 0,570007 MX$
2020-02-14 0,469017 MX$ 0,549481 MX$
2020-02-13 0,325271 MX$ 0,469017 MX$
2020-02-12 0,290216 MX$ 0,325271 MX$
2020-02-11 0,291194 MX$ 0,290216 MX$
2020-02-10 0,323139 MX$ 0,291194 MX$
2020-02-09 0,281982 MX$ 0,323139 MX$
2020-02-08 0,294464 MX$ 0,281982 MX$
2020-02-07 0,312906 MX$ 0,294464 MX$
2020-02-06 0,288575 MX$ 0,312906 MX$
2020-02-05 0,251862 MX$ 0,288575 MX$
2020-02-04 0,277497 MX$ 0,251862 MX$
2020-02-03 0,285640 MX$ 0,277497 MX$
2020-02-02 0,232766 MX$ 0,285640 MX$
2020-02-01 0,086510 MX$ 0,232766 MX$
2020-01-31 0,785143 MX$ 0,086510 MX$
2020-01-30 0,237372 MX$ 0,785143 MX$
2020-01-29 0,232399 MX$ 0,237372 MX$
2020-01-28 0,232741 MX$ 0,232399 MX$
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android