🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
kzcash  (KZC)
Kzcash (KZC)
$0,03444176 -7.8%
0,00000552 BTC -4.7%
65 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$27,35
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,03204178 / $0,03941882
Cung lưu thông
? / 18.900.000
KZC
USD

Kzcash (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-27 0,582517 MX$ N/A
2020-02-26 1,08 MX$ 0,582517 MX$
2020-02-25 0,563223 MX$ 1,08 MX$
2020-02-24 0,599270 MX$ 0,563223 MX$
2020-02-23 0,676414 MX$ 0,599270 MX$
2020-02-22 0,746150 MX$ 0,676414 MX$
2020-02-21 0,697915 MX$ 0,746150 MX$
2020-02-20 0,715647 MX$ 0,697915 MX$
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android