👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
kzcash  (KZC)
Kzcash (KZC)
$0,03520194 -46.8%
0,00000365 BTC -47.2%
60 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$36,72
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,03673198 / $0,07084481
Cung lưu thông
? / 18.900.000
KZC
USD

Kzcash (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-21 0,00200835 XAG N/A
2020-02-20 0,00209407 XAG 0,00200835 XAG
2020-02-19 0,00382184 XAG 0,00209407 XAG
2020-02-18 0,00220576 XAG 0,00382184 XAG
2020-02-17 0,00230317 XAG 0,00220576 XAG
2020-02-16 0,00173310 XAG 0,00230317 XAG
2020-02-15 0,00167069 XAG 0,00173310 XAG
2020-02-14 0,00142601 XAG 0,00167069 XAG
2020-02-13 0,00099596 XAG 0,00142601 XAG
2020-02-12 0,00088258 XAG 0,00099596 XAG
2020-02-11 0,00087665 XAG 0,00088258 XAG
2020-02-10 0,00097170 XAG 0,00087665 XAG
2020-02-09 0,00084930 XAG 0,00097170 XAG
2020-02-08 0,00088690 XAG 0,00084930 XAG
2020-02-07 0,00094151 XAG 0,00088690 XAG
2020-02-06 0,00088139 XAG 0,00094151 XAG
2020-02-05 0,00076614 XAG 0,00088139 XAG
2020-02-04 0,00083226 XAG 0,00076614 XAG
2020-02-03 0,00083910 XAG 0,00083226 XAG
2020-02-02 0,00068492 XAG 0,00083910 XAG
2020-02-01 0,00025366 XAG 0,00068492 XAG
2020-01-31 0,00234327 XAG 0,00025366 XAG
2020-01-30 0,00072342 XAG 0,00234327 XAG
2020-01-29 0,00070730 XAG 0,00072342 XAG
2020-01-28 0,00068094 XAG 0,00070730 XAG
2020-01-27 0,00069305 XAG 0,00068094 XAG
2020-01-26 0,00069608 XAG 0,00069305 XAG
2020-01-25 0,00070815 XAG 0,00069608 XAG
2020-01-24 0,00074464 XAG 0,00070815 XAG
2020-01-23 0,00073466 XAG 0,00074464 XAG
2020-01-22 0,00074602 XAG 0,00073466 XAG
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android