coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Rank #N/A
Giá Lendroid Support (LST)
Lendroid Support (LST)
$0,000109005119 ?
Cập nhật lần cuối: 2022-06-20 18:12:19 UTC (9 ngày trước)
224 người thích điều này
?
Phạm vi 24H
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Định giá pha loãng hoàn toàn $1.308.061
Cung lưu thông ?
Tổng cung 11.329.076.242
Tổng lượng cung tối đa 12.000.000.000
Xem thêm thông tin
Ẩn thông tin

LST
USD
USD

Lendroid Support USD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2022-06-21 0,000000000000000000 $ 0,000000000000000000 $ 0,00010901 $ N/A
2022-06-20 0,000000000000000000 $ 2,25 $ 0,00010901 $ 0,00010901 $
2022-06-19 0,000000000000000000 $ 2,25 $ 0,00010901 $ 0,00010901 $
2022-06-13 0,000000000000000000 $ 0,000000000000000000 $ 0,00015918 $ 0,00010901 $
2022-06-12 0,000000000000000000 $ 5.907,00 $ 0,00015918 $ 0,00015918 $
2022-06-11 0,000000000000000000 $ 0,000000000000000000 $ 0,00020864 $ 0,00015918 $
2022-06-10 0,000000000000000000 $ 40.370 $ 0,00020829 $ 0,00020864 $
2022-06-09 0,000000000000000000 $ 0,000000000000000000 $ 0,00031482 $ 0,00020829 $
2022-06-08 0,000000000000000000 $ 683,76 $ 0,00031486 $ 0,00031482 $
2022-06-07 0,000000000000000000 $ 1.720,60 $ 0,00032436 $ 0,00031486 $
2022-06-06 0,000000000000000000 $ 1.720,60 $ 0,00032436 $ 0,00032436 $
2022-05-31 0,000000000000000000 $ 0,000000000000000000 $ 0,00032017 $ 0,00032436 $
2022-05-30 0,000000000000000000 $ 9,73 $ 0,00032017 $ 0,00032017 $
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi

Bạn muốn tìm Alpha mới nhất?
Hãy truy cập các báo cáo độc quyền của chuyên viên phân tích của CoinGecko!
CoinGecko Premium

GeckoCon đã trở lại!
Hãy tham gia ngay hội nghị Web3 hàng đầu của chúng tôi!
GeckoCon 2022

Need Help?
Find the answers that you need in our Help Centre.
Help Centre