linkey  (LKY)
Linkey (LKY)
$0,03998046 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-06-02 12:34:30 UTC (khoảng 5 giờ trước)
12 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 195.000.000
LKY
USD

Linkey IDR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-06-01 550,04 Rp N/A
2020-05-31 543,62 Rp 550,04 Rp
2020-05-30 528,21 Rp 543,62 Rp
2020-05-28 559,68 Rp 528,21 Rp
2020-05-27 529,85 Rp 559,68 Rp
2020-05-26 613,88 Rp 529,85 Rp
2020-05-25 511,54 Rp 613,88 Rp
2020-05-24 515,20 Rp 511,54 Rp
2020-05-23 602,18 Rp 515,20 Rp
2020-05-22 566,03 Rp 602,18 Rp
2020-05-21 559,02 Rp 566,03 Rp
2020-05-20 547,75 Rp 559,02 Rp
2020-05-19 523,10 Rp 547,75 Rp
2020-05-18 490,57 Rp 523,10 Rp
2020-05-17 369,25 Rp 490,57 Rp
2020-05-16 345,45 Rp 369,25 Rp
2020-05-15 311,88 Rp 345,45 Rp
2020-05-14 295,50 Rp 311,88 Rp
2020-05-13 290,91 Rp 295,50 Rp
2020-05-12 295,29 Rp 290,91 Rp
2020-05-11 294,73 Rp 295,29 Rp
2020-05-10 287,54 Rp 294,73 Rp
2020-05-09 235,57 Rp 287,54 Rp
2020-05-08 242,74 Rp 235,57 Rp
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android