Tiền ảo: 6246
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 203.047.925.413 $ 2,0%
Lưu lượng 24 giờ: 39.588.741.321 $
Ưu thế:
BTC 66,9%
ETH 7,92%
XRP 4,78%
linkey  (LKY)
Linkey (LKY)
$0,05651795 ?
Cập nhật lần cuối: 2019-11-14 02:19:21 UTC (23 ngày trước)
9 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 195.000.000
LKY
USD

Linkey (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-15 0,211956 SR N/A
2019-11-14 0,211956 SR 0,211956 SR
2019-11-13 0,260530 SR 0,211956 SR
2019-11-12 0,417201 SR 0,260530 SR
2019-11-11 0,236151 SR 0,417201 SR