Tiền ảo: 6121
Sàn giao dịch: 399
Giá trị vốn hóa thị trường: 238.057.267.756 $ 0,61%
Lưu lượng 24 giờ: 52.643.240.532 $
Ưu thế:
BTC 65,7%
ETH 8,39%
XRP 4,86%
linkey  (LKY)
Linkey (LKY)
$0,05651795 ?
Cập nhật lần cuối: 2019-11-14 02:19:21 UTC (1 ngày trước)
8 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 195.000.000
LKY
USD

Linkey (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-15 0,326165 ₺ N/A
2019-11-14 0,326165 ₺ 0,326165 ₺
2019-11-13 0,401095 ₺ 0,326165 ₺
2019-11-12 0,642662 ₺ 0,401095 ₺
2019-11-11 0,362759 ₺ 0,642662 ₺
2019-10-30 0,406255 ₺ 0,362759 ₺
2019-10-29 0,406255 ₺ 0,406255 ₺
2019-10-24 0,356607 ₺ 0,406255 ₺
2019-10-23 0,356607 ₺ 0,356607 ₺
2019-10-17 0,737187 ₺ 0,356607 ₺
2019-10-16 0,737187 ₺ 0,737187 ₺