Tiền ảo: 5947
Sàn giao dịch: 390
Giá trị vốn hóa thị trường: 205.597.305.276 $ -8,0%
Lưu lượng 24 giờ: 48.381.316.675 $
Ưu thế:
BTC 65,8%
ETH 8,47%
XRP 5,69%
lisk  (LSK)
Lisk (LSK)
$0,669980 -11%
0,00008914 BTC -3,1%
7.841 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$91.296.375
KL giao dịch trong 24 giờ
$2.663.676
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,654176 / $0,755195
Circulating Supply
136.140.514 / ?
LSK
USD

Lisk (Nhà phát triển)

2684
Sao
253
Người xem
452
Bản cập nhật
80
Người đóng góp
1722
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
265
Sao
42
Người xem
73
Bản cập nhật
55
Người đóng góp
527
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
150
Sao
30
Người xem
35
Bản cập nhật
50
Người đóng góp
308
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
565
Sao
36
Người xem
59
Bản cập nhật
54
Người đóng góp
1035
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
77
Sao
16
Người xem
11
Bản cập nhật
44
Người đóng góp
432
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề