Tiền ảo: 6123
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 221.702.506.019 $ -1,6%
Lưu lượng 24 giờ: 49.286.067.731 $
Ưu thế:
BTC 66,0%
ETH 8,53%
XRP 4,90%
lisk  (LSK)
Lisk (LSK)
$0,771010 -5,8%
0,00009510 BTC -4,5%
7.892 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$105.014.017
KL giao dịch trong 24 giờ
$5.952.010
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,755950 / $0,824922
Cung lưu thông
136.605.980 / ?
LSK
USD

Lisk (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-19 3,03 DH N/A
2019-11-18 2,88 DH 3,03 DH
2019-11-17 2,87 DH 2,88 DH
2019-11-16 2,75 DH 2,87 DH
2019-11-15 2,83 DH 2,75 DH
2019-11-14 2,76 DH 2,83 DH
2019-11-13 2,77 DH 2,76 DH
2019-11-12 2,78 DH 2,77 DH
2019-11-11 2,88 DH 2,78 DH
2019-11-10 2,83 DH 2,88 DH
2019-11-09 2,79 DH 2,83 DH
2019-11-08 2,92 DH 2,79 DH
2019-11-07 3,02 DH 2,92 DH
2019-11-06 2,94 DH 3,02 DH
2019-11-05 2,92 DH 2,94 DH
2019-11-04 2,93 DH 2,92 DH
2019-11-03 2,92 DH 2,93 DH
2019-11-02 2,96 DH 2,92 DH
2019-11-01 2,91 DH 2,96 DH
2019-10-31 2,90 DH 2,91 DH
2019-10-30 2,91 DH 2,90 DH
2019-10-29 2,94 DH 2,91 DH
2019-10-28 2,93 DH 2,94 DH
2019-10-27 2,84 DH 2,93 DH
2019-10-26 2,75 DH 2,84 DH
2019-10-25 2,57 DH 2,75 DH
2019-10-24 2,51 DH 2,57 DH
2019-10-23 2,73 DH 2,51 DH
2019-10-22 2,79 DH 2,73 DH
2019-10-21 2,87 DH 2,79 DH
2019-10-20 2,79 DH 2,87 DH