Tiền ảo: 4707
Sàn giao dịch: 329
Giá trị vốn hóa thị trường: 271.345.689.990 $ 8,8%
Lưu lượng 24 giờ: 68.666.262.183 $
Ưu thế:
BTC 57,1%
ETH 10,5%
XRP 6,38%
lisk  (LSK)
Lisk (LSK)
$2,04 3,4%
0,00023359 BTC -5,5%
7.495 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$270.261.466
KL giao dịch trong 24 giờ
$2.733.528
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$1,91 / $2,08
Nguồn cung khả dụng
132.361.333 / ?
LSK
USD

Sàn giao dịch Lisk

* By default, pairs are displayed according to "Trust Score". Read the methodology or give us your feedback.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
2 $
0,00023334 BTC
0.69% 20.209 $ 47.835 $
598.004 $
292928,580 LSK
21,86% Gần đây
2
2 $
0,0002335 BTC
0.34% 3.879 $ 20.171 $
647.674 $
318195,472 LSK
23,76% Gần đây
3
2 $
0,00023385 BTC
0.91% 15.959 $ 20.983 $
107.592 $
52591,295 LSK
3,93% Gần đây
4
2 $
0,00023385 BTC
0.9% 15.948 $ 15.248 $
107.597 $
52591,295 LSK
3,93% Gần đây
5
2 $
0,0076225 ETH
0.91% 21.513 $ 14.552 $
35.659 $
17417,970 LSK
1,30% Gần đây
6
2 $
0,0002342 BTC
0.85% 636 $ 6.709 $
399.770 $
195284,750 LSK
14,63% Gần đây
7
2 $
0,000233 BTC
1.28% 7.040 $ 20.994 $
47.856 $
23477,537 LSK
1,75% Gần đây
8
2 $
0,000233 BTC
1.28% 7.040 $ 20.634 $
11 $
5,215 LSK
0,00% Gần đây
9
2 $
0,00023283 BTC
0.65% 7.409 $ 14.634 $
43.793 $
21500,097 LSK
1,60% Gần đây
10
2 $
2435 KRW
1.03% 6.666 $ 4.944 $
131.618 $
64049,682 LSK
4,81% Gần đây
11
2 $
2,03476537 USDT
1.54% 6.786 $ 6.350 $
9.305 $
4564,016 LSK
0,34% Gần đây
12
2 $
0,0598 BNB
0.66% 483 $ 5.829 $
47.061 $
23010,482 LSK
1,72% Gần đây
13
2 $
0,00762 ETH
0.77% 1.459 $ 8.162 $
0 $
0,005 LSK
0,00% Gần đây
14
2 $
0,007648 ETH
0.81% 3.674 $ 2.514 $
33.064 $
16185,020 LSK
1,22% khoảng 1 giờ trước
15
2 $
0,000233 BTC
1.28% 617 $ 4.632 $
51.570 $
25297,264 LSK
1,88% Gần đây
16
2 $
0,00760166 ETH
0.97% 977 $ 7.067 $
3.709 $
1817,903 LSK
0,14% Gần đây
17
2 $
0,007615 ETH
0.77% 1.459 $ 5.477 $
3.855 $
1886,320 LSK
0,14% Gần đây
18
2 $
0,000234 BTC
0.43% 183 $ 5.617 $
5.397 $
2636,452 LSK
0,20% Gần đây
19
2 $
2,03678 USD
1.35% 878 $ 1.284 $
35.480 $
17419,640 LSK
1,30% Gần đây
20
2 $
0,00023444 BTC
0.82% 505 $ 2.325 $
8.920 $
4352,891 LSK
0,33% Gần đây
21
2 $
2,02 USDT
3.38% 47 $ 3.539 $
1.584 $
781,610 LSK
0,06% Gần đây
22
2 $
0,00023344 BTC
0.83% 357 $ 354 $
5.036 $
2465,546 LSK
0,18% Gần đây
23
2 $
0,0076283 ETH
2.23% 75 $ 953 $
4.911 $
2400,788 LSK
0,18% Gần đây
24
2 $
2,05 USDT
0.97% 32 $ 108 $
1.272 $
618,290 LSK
0,05% Gần đây
25
2 $
2,040962 USDT
99.99% 43 $ 0 $
715 $
349,226 LSK
0,03% Gần đây
26
2 $
2,044132 USD
89.99% 0 $ 0 $
4.228 $
2068,485 LSK
0,15% Gần đây -
27
2 $
0,00023611 BTC
2.09% - -
178.245 $
86294,325 LSK
6,52% Gần đây -
28
2 $
7,79 PLN
0.64% - -
147.069 $
72373,642 LSK
5,38% Gần đây -
29
2 $
0,00023362 BTC
2.16% - -
37.839 $
18524,391 LSK
1,38% Gần đây -
30
2 $
2,02744033 USDT
3.07% - -
35.402 $
17375,546 LSK
1,29% Gần đây -
31
2 $
2,06 USD
5.26% - -
1.009 $
489,686 LSK
0,04% Gần đây -
32
2 $
1,833965 EUR
8.53% - -
555 $
270,272 LSK
0,02% Gần đây -
33
2 $
1,9865543 USD
2.36% 610 $ 237 $
22.103 $
11126,433 LSK
0,81% Gần đây
34
2 $
125,87412587 RUB
1.09% 4 $ 369 $
1.343 $
687,578 LSK
0,05% Gần đây
35
3 $
0,000331487 BTC
29.64% 2 $ 32 $
30.040 $
10360,832 LSK
1,10% Gần đây -
36
2 $
2,01044 USD
4.04% - -
3.135 $
1559,188 LSK
0,11% Gần đây -
37
3 $
0,0002909 BTC
27.01% - -
1.390.641 $
546739,154 LSK
50,86% Gần đây -
38
2 $
0,306038 EOS
1.09% 54.876 $ 521 $
103 $
51,240 LSK
khoảng 12 giờ trước
39
2 $
0,00023287 BTC
0.55% 512 $ 1.217 $
5.839 $
2838,635 LSK
khoảng 7 giờ trước
40
2 $
0,000229 BTC
6.64% 32 $ 893 $
824 $
407,688 LSK
khoảng 7 giờ trước
41
2 $
0,00779 ETH
1.69% 85 $ 0 $
2.012 $
978,929 LSK
khoảng 11 giờ trước
42
2 $
0,00023976 BTC
4.71% - -
400 $
199,140 LSK
khoảng 12 giờ trước -
43
2 $
1,76 EUR
4.35% - -
55 $
27,846 LSK
khoảng 13 giờ trước -
44
1 $
0,00010015 BTC
74.96% 87 $ 555 $
0 $
0,000 LSK
1 ngày trước
45
2 $
0,00020007 BTC
72.26% - -
71 $
41,000 LSK
khoảng 8 giờ trước -
46
2 $
120 INR
40.0% - -
725 $
420,829 LSK
5 ngày trước -
47
2 $
41,0001 COSS
- - -
17 $
10,000 LSK
khoảng 6 giờ trước -
48
2 $
2,1 USD
- - -
0 $
0,000 LSK
7 ngày trước -
49
2 $
0,000297 BTC
- - -
0 $
0,000 LSK
khoảng 21 giờ trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale