Tiền ảo: 4394
Sàn giao dịch: 314
Giá trị vốn hóa thị trường: 175.415.438.508 $ -4,9%
Lưu lượng 24 giờ: 46.159.117.855 $
Ưu thế:
BTC 54,6%
ETH 9,81%
XRP 7,16%
lisk  (LSK)
Lisk (LSK)
$1,83 -7,1%
0,00033689 BTC -4,5%
Giá trị vốn hóa thị trường
$240.817.273
KL giao dịch trong 24 giờ
$6.236.488
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$1,80 / $1,97
Nguồn cung khả dụng
131.519.986 / ?
LSK
USD

Sàn giao dịch Lisk

# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối
1
2 $
0,00033606 BTC
-
1.984.151 $
1086749,165 LSK
31,82% Gần đây
2
2 $
0,0003377 BTC
1.69%
1.496.690 $
816170,000 LSK
24,01% Gần đây
3
2 $
0,000336 BTC
0.03%
913.450 $
500464,933 LSK
14,65% Gần đây
4
2 $
0,00033649 BTC
0.41%
399.114 $
218817,360 LSK
6,41% Gần đây
5
2 $
0,011443 ETH
0.59%
228.808 $
122575,370 LSK
3,67% Gần đây
6
2 $
0,000336 BTC
0.89%
216.199 $
118429,950 LSK
3,47% Gần đây
7
2 $
7,07 PLN
0.14%
197.298 $
107441,526 LSK
3,17% Gần đây
8
2 $
0,00034073 BTC
0.67%
123.900 $
66940,640 LSK
1,99% Gần đây
9
2 $
0,011223 ETH
0.46%
88.368 $
48267,747 LSK
1,42% Gần đây
10
2 $
0,00033486 BTC
0.53%
83.369 $
45929,991 LSK
1,34% Gần đây
11
2 $
0,00033486 BTC
-
83.164 $
45713,301 LSK
1,33% Gần đây
12
2 $
0,000336 BTC
0.89%
51.364 $
28137,766 LSK
0,82% Gần đây
13
2 $
1,81856 USD
89.99%
42.535 $
23389,497 LSK
0,68% Gần đây
14
2 $
0,000335 BTC
0.59%
41.775 $
22963,989 LSK
0,67% Gần đây
15
2 $
0,00033668 BTC
0.78%
40.460 $
22122,411 LSK
0,65% Gần đây
16
2 $
0,00033571 BTC
2.15%
32.285 $
17741,769 LSK
0,52% Gần đây
17
2 $
1,80920117 USDT
1.53%
32.161 $
17666,532 LSK
0,52% Gần đây
18
2 $
0,083 BNB
0.72%
31.511 $
17260,978 LSK
0,51% Gần đây
19
2 $
0,0112112 ETH
0.98%
30.410 $
16658,040 LSK
0,49% Gần đây
20
2 $
1,81181 USD
0.92%
22.754 $
12558,740 LSK
0,37% Gần đây
21
2 $
1,8558323 USD
3.13%
19.461 $
10486,297 LSK
0,31% khoảng 2 giờ trước
22
2 $
1,80915043 USDT
0.0%
14.780 $
8117,835 LSK
0,24% Gần đây
23
2 $
0,00033378 BTC
0.43%
9.798 $
5411,276 LSK
0,16% khoảng 2 giờ trước
24
2 $
0,01116632 ETH
1.66%
9.646 $
5340,447 LSK
0,16% khoảng 1 giờ trước
25
2 $
0,00033498 BTC
-
8.152 $
4489,781 LSK
0,13% Gần đây
26
2 $
0,00034167 BTC
-
7.829 $
4221,880 LSK
0,13% Gần đây
27
2 $
1,88932 USD
5.2%
4.424 $
2341,514 LSK
0,07% Gần đây
28
2 $
1,79391 USDT
99.97%
4.084 $
2264,626 LSK
0,07% Gần đây
29
2 $
0,00033397 BTC
2.29%
4.033 $
2223,739 LSK
0,06% Gần đây
30
2 $
0,000335 BTC
1.18%
3.031 $
1665,382 LSK
0,05% Gần đây
31
2 $
0,0111063 ETH
-
2.004 $
1108,679 LSK
0,03% Gần đây
32
2 $
1,85 USDT
2.2%
1.144 $
615,520 LSK
0,02% khoảng 3 giờ trước
33
2 $
0,393429 EOS
1.11%
1.101 $
596,240 LSK
0,02% Gần đây
34
2 $
0,011178 ETH
1.21%
1.088 $
596,743 LSK
0,02% Gần đây
35
2 $
0,00034262 BTC
3.13%
773 $
415,257 LSK
0,01% Gần đây
36
2 $
1,65 EUR
4.68%
628 $
341,029 LSK
0,01% Gần đây
37
2 $
0,00034788 BTC
60.2%
456 $
241,735 LSK
0,01% Gần đây
38
2 $
1,81 USD
2.16%
414 $
228,508 LSK
0,01% khoảng 2 giờ trước
39
2 $
1,62216 EUR
8.19%
303 $
167,276 LSK
0,00% Gần đây
40
2 $
0,000335 BTC
0.59%
259 $
142,410 LSK
0,00% Gần đây
41
2 $
0,011178 ETH
1.23%
188 $
103,556 LSK
0,00% Gần đây
42
2 $
0,0108906 ETH
-
0 $
0,010 LSK
0,00% Gần đây
43
2 $
0,000371296 BTC
21.11%
295.957 $
146850,259 LSK
4,75% Gần đây
44
2 $
2195 KRW
-
21.528 $
11343,126 LSK
0,35% Gần đây
45
2 $
124,90537 RUB
5.9%
16.360 $
8437,234 LSK
0,26% khoảng 2 giờ trước
46
2 $
1,91787421 USD
-
1.938 $
1010,500 LSK
0,03% Gần đây
47
0 $
0,00287252 ETH
88.51%
0 $
0,000 LSK
0,00% Gần đây
48
2 $
38,998 COSS
-
1.132 $
615,643 LSK
khoảng 8 giờ trước
49
2 $
1,79 USDT
6.38%
500 $
277,813 LSK
khoảng 3 giờ trước
50
2 $
0,000342 BTC
17.81%
173 $
92,427 LSK
khoảng 12 giờ trước
51
2 $
0,01118 ETH
1.39%
130 $
70,539 LSK
khoảng 12 giờ trước
52
2 $
1,9499 USD
-
47 $
24,163 LSK
khoảng 10 giờ trước
53
2 $
150 INR
7.33%
935 $
434,636 LSK
1 ngày trước
54
2 $
0,000317 BTC
-
80 $
46,695 LSK
khoảng 8 giờ trước
55
1 $
0,00027529 BTC
59.89%
0 $
0,000 LSK
1 ngày trước
56
2 $
0,00033296 BTC
7.67%
0 $
0,000 LSK
1 ngày trước
57
3 $
0,03926136 LTC
-
0 $
0,000 LSK
1 ngày trước
Show More
Anomaly BTC/USD Stale