Tiền ảo: 6244
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 200.323.584.185 $ 2,6%
Lưu lượng 24 giờ: 43.184.639.236 $
Ưu thế:
BTC 66,8%
ETH 8,02%
XRP 4,77%
litecoin  (LTC)
Litecoin (LTC)
$44,92 2,6%
0,00607101 BTC -0,23%
44.131 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$2.865.001.209
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.909.819.370
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$43,80 / $45,15
Cung lưu thông
63.778.821 / 84.000.000
LTC
USD

Litecoin (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-12-06 44,22 Fr. N/A
2019-12-05 44,11 Fr. 44,22 Fr.
2019-12-04 44,21 Fr. 44,11 Fr.
2019-12-03 45,14 Fr. 44,21 Fr.
2019-12-02 47,61 Fr. 45,14 Fr.
2019-12-01 47,27 Fr. 47,61 Fr.
2019-11-30 48,60 Fr. 47,27 Fr.
2019-11-29 46,77 Fr. 48,60 Fr.
2019-11-28 47,62 Fr. 46,77 Fr.
2019-11-27 46,79 Fr. 47,62 Fr.
2019-11-26 45,54 Fr. 46,79 Fr.
2019-11-25 43,91 Fr. 45,54 Fr.
2019-11-24 48,02 Fr. 43,91 Fr.
2019-11-23 47,51 Fr. 48,02 Fr.
2019-11-22 50,30 Fr. 47,51 Fr.
2019-11-21 54,47 Fr. 50,30 Fr.
2019-11-20 54,58 Fr. 54,47 Fr.
2019-11-19 55,37 Fr. 54,58 Fr.
2019-11-18 58,60 Fr. 55,37 Fr.
2019-11-17 57,77 Fr. 58,60 Fr.
2019-11-16 57,04 Fr. 57,77 Fr.
2019-11-15 58,29 Fr. 57,04 Fr.
2019-11-14 60,28 Fr. 58,29 Fr.
2019-11-13 60,75 Fr. 60,28 Fr.
2019-11-12 61,27 Fr. 60,75 Fr.
2019-11-11 63,51 Fr. 61,27 Fr.
2019-11-10 61,90 Fr. 63,51 Fr.
2019-11-09 60,24 Fr. 61,90 Fr.
2019-11-08 61,11 Fr. 60,24 Fr.
2019-11-07 63,52 Fr. 61,11 Fr.
2019-11-06 62,54 Fr. 63,52 Fr.