litecoin  (LTC)
Litecoin (LTC)
$53,59 -7.8%
0,00472472 BTC -3.9%
52.418 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$3.504.559.263
KL giao dịch trong 24 giờ
$2.463.568.727
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$52,97 / $59,32
Cung lưu thông
65.220.335 / 84.000.000
LTC
USD

Litecoin HKD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-08-11 451,17 HK$ N/A
2020-08-10 441,34 HK$ 451,17 HK$
2020-08-09 448,95 HK$ 441,34 HK$
2020-08-08 442,27 HK$ 448,95 HK$
2020-08-07 458,66 HK$ 442,27 HK$
2020-08-06 456,09 HK$ 458,66 HK$
2020-08-05 445,91 HK$ 456,09 HK$
2020-08-04 453,47 HK$ 445,91 HK$
2020-08-03 439,34 HK$ 453,47 HK$
2020-08-02 478,14 HK$ 439,34 HK$
2020-08-01 450,72 HK$ 478,14 HK$
2020-07-31 442,40 HK$ 450,72 HK$
2020-07-30 427,95 HK$ 442,40 HK$
2020-07-29 432,22 HK$ 427,95 HK$
2020-07-28 410,33 HK$ 432,22 HK$
2020-07-27 373,14 HK$ 410,33 HK$
2020-07-26 379,77 HK$ 373,14 HK$
2020-07-25 342,32 HK$ 379,77 HK$
2020-07-24 348,11 HK$ 342,32 HK$
2020-07-23 348,55 HK$ 348,11 HK$
2020-07-22 339,05 HK$ 348,55 HK$
2020-07-21 325,39 HK$ 339,05 HK$
2020-07-20 330,90 HK$ 325,39 HK$
2020-07-19 329,05 HK$ 330,90 HK$
2020-07-18 324,96 HK$ 329,05 HK$
2020-07-17 326,12 HK$ 324,96 HK$
2020-07-16 335,79 HK$ 326,12 HK$
2020-07-15 339,93 HK$ 335,79 HK$
2020-07-14 340,52 HK$ 339,93 HK$
2020-07-13 346,56 HK$ 340,52 HK$
2020-07-12 345,88 HK$ 346,56 HK$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android