Rank #615
litentry  (LIT)
Litentry (LIT)
$1,39 -2.2%
0,00003684 BTC -4.3%
0,00054571 ETH -7.8%
28.735 người thích điều này
$1,36
Phạm vi 24H
$1,45
Vốn hóa thị trường $43.121.112
KL giao dịch trong 24 giờ $8.471.403
Cung lưu thông 31.014.048
Tổng cung 100.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

Litentry YFI (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2022-01-29 1.842 YFI 354,125 YFI 0,00005950 YFI N/A
2022-01-28 1.843 YFI 258,235 YFI 0,00005953 YFI 0,00005950 YFI
2022-01-27 1.949 YFI 298,210 YFI 0,00006264 YFI 0,00005953 YFI
2022-01-26 1.923 YFI 241,345 YFI 0,00006202 YFI 0,00006264 YFI
2022-01-25 1.973 YFI 450,913 YFI 0,00006373 YFI 0,00006202 YFI
2022-01-24 2.084 YFI 340,971 YFI 0,00006717 YFI 0,00006373 YFI
2022-01-23 2.238 YFI 563,448 YFI 0,00007232 YFI 0,00006717 YFI
2022-01-22 2.284 YFI 432,720 YFI 0,00007410 YFI 0,00007232 YFI
2022-01-21 2.193 YFI 135,254 YFI 0,00007061 YFI 0,00007410 YFI
2022-01-20 2.235 YFI 138,352 YFI 0,00007226 YFI 0,00007061 YFI
2022-01-19 2.320 YFI 96,727 YFI 0,00007484 YFI 0,00007226 YFI
2022-01-18 2.419 YFI 213,876 YFI 0,00007833 YFI 0,00007484 YFI
2022-01-17 2.453 YFI 120,173 YFI 0,00007919 YFI 0,00007833 YFI
2022-01-16 2.489 YFI 149,556 YFI 0,00008019 YFI 0,00007919 YFI
2022-01-15 2.476 YFI 207,927 YFI 0,00007983 YFI 0,00008019 YFI
2022-01-14 2.556 YFI 302,589 YFI 0,00008262 YFI 0,00007983 YFI
2022-01-13 2.429 YFI 213,936 YFI 0,00007821 YFI 0,00008262 YFI
2022-01-12 2.281 YFI 210,366 YFI 0,00007360 YFI 0,00007821 YFI
2022-01-11 2.234 YFI 424,213 YFI 0,00007192 YFI 0,00007360 YFI
2022-01-10 2.364 YFI 112,995 YFI 0,00007573 YFI 0,00007192 YFI
2022-01-09 2.281 YFI 200,886 YFI 0,00007362 YFI 0,00007573 YFI
2022-01-08 2.252 YFI 228,923 YFI 0,00007255 YFI 0,00007362 YFI
2022-01-07 2.402 YFI 185,272 YFI 0,00007752 YFI 0,00007255 YFI
2022-01-06 2.717 YFI 348,571 YFI 0,00008773 YFI 0,00007752 YFI
2022-01-05 2.638 YFI 215,640 YFI 0,00008513 YFI 0,00008773 YFI
2022-01-04 2.457 YFI 165,038 YFI 0,00007959 YFI 0,00008513 YFI
2022-01-03 2.533 YFI 135,500 YFI 0,00008151 YFI 0,00007959 YFI
2022-01-02 2.656 YFI 166,768 YFI 0,00008565 YFI 0,00008151 YFI
2022-01-01 2.766 YFI 188,356 YFI 0,00008975 YFI 0,00008565 YFI
2021-12-31 3.016 YFI 213,777 YFI 0,00009729 YFI 0,00008975 YFI
2021-12-30 3.164 YFI 469,205 YFI 0,00010167 YFI 0,00009729 YFI
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android