Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
loom network  (LOOM)
Loom Network (LOOM)
$0,02070790 -0.3%
0,00000156 BTC -2.5%
0,00004999 ETH -0.9%
2.271 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$17.278.212
KL giao dịch trong 24 giờ
$3.000.304
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,02041557 / $0,02105611
Cung lưu thông
833.914.552 / 1.000.000.000
LOOM
USD

Loom Network JPY (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-25 1.818.875.227 ¥ 279.950.475 ¥ 2,18 ¥ N/A
2020-10-24 1.756.602.990 ¥ 294.797.417 ¥ 2,11 ¥ 2,18 ¥
2020-10-23 1.795.768.544 ¥ 405.815.521 ¥ 2,15 ¥ 2,11 ¥
2020-10-22 1.734.169.941 ¥ 489.295.740 ¥ 2,08 ¥ 2,15 ¥
2020-10-21 1.695.238.576 ¥ 459.864.838 ¥ 2,03 ¥ 2,08 ¥
2020-10-20 1.797.335.901 ¥ 426.618.976 ¥ 2,16 ¥ 2,03 ¥
2020-10-19 1.825.629.283 ¥ 240.605.396 ¥ 2,19 ¥ 2,16 ¥
2020-10-18 1.829.344.478 ¥ 248.546.023 ¥ 2,20 ¥ 2,19 ¥
2020-10-17 1.860.049.069 ¥ 349.479.059 ¥ 2,24 ¥ 2,20 ¥
2020-10-16 1.958.826.491 ¥ 434.822.995 ¥ 2,35 ¥ 2,24 ¥
2020-10-15 2.159.203.530 ¥ 1.048.322.279 ¥ 2,56 ¥ 2,35 ¥
2020-10-14 1.960.147.283 ¥ 394.704.117 ¥ 2,35 ¥ 2,56 ¥
2020-10-13 2.046.933.022 ¥ 687.064.837 ¥ 2,45 ¥ 2,35 ¥
2020-10-12 1.867.529.823 ¥ 412.582.236 ¥ 2,24 ¥ 2,45 ¥
2020-10-11 1.918.016.057 ¥ 671.036.553 ¥ 2,30 ¥ 2,24 ¥
2020-10-10 1.885.797.023 ¥ 530.578.145 ¥ 2,27 ¥ 2,30 ¥
2020-10-09 1.805.821.862 ¥ 715.535.501 ¥ 2,17 ¥ 2,27 ¥
2020-10-08 1.653.659.908 ¥ 244.478.067 ¥ 1,98 ¥ 2,17 ¥
2020-10-07 1.636.970.029 ¥ 399.393.683 ¥ 1,96 ¥ 1,98 ¥
2020-10-06 1.749.263.159 ¥ 264.829.886 ¥ 2,10 ¥ 1,96 ¥
2020-10-05 1.730.249.031 ¥ 238.659.512 ¥ 2,08 ¥ 2,10 ¥
2020-10-04 1.732.447.109 ¥ 216.306.613 ¥ 2,07 ¥ 2,08 ¥
2020-10-03 1.728.679.362 ¥ 458.490.161 ¥ 2,08 ¥ 2,07 ¥
2020-10-02 1.786.639.673 ¥ 288.101.012 ¥ 2,14 ¥ 2,08 ¥
2020-10-01 1.863.225.471 ¥ 393.079.043 ¥ 2,23 ¥ 2,14 ¥
2020-09-30 1.919.936.168 ¥ 361.114.931 ¥ 2,30 ¥ 2,23 ¥
2020-09-29 1.945.247.048 ¥ 411.240.867 ¥ 2,33 ¥ 2,30 ¥
2020-09-28 1.893.742.305 ¥ 313.202.679 ¥ 2,28 ¥ 2,33 ¥
2020-09-27 1.897.585.176 ¥ 304.964.907 ¥ 2,27 ¥ 2,28 ¥
2020-09-26 1.844.517.326 ¥ 395.247.551 ¥ 2,21 ¥ 2,27 ¥
2020-09-25 1.806.152.077 ¥ 351.807.667 ¥ 2,16 ¥ 2,21 ¥
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android