Tiền ảo: 5877
Sàn giao dịch: 390
Giá trị vốn hóa thị trường: 227.167.752.627 $ 1,5%
Lưu lượng 24 giờ: 49.227.100.892 $
Ưu thế:
BTC 66,1%
ETH 8,89%
XRP 5,62%
loom network  (LOOM)
Loom Network (LOOM)
$0,02477288 6,2%
0,00013274 ETH 2,9%
610 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$14.906.472
KL giao dịch trong 24 giờ
$3.670.056
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,02307101 / $0,02474421
Circulating Supply
602.422.583 / 1.000.000.000
LOOM
USD

Sàn giao dịch Loom Network

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
0,00000298 BTC
1.01% 19.914 $ 14.291 $
366.166 $
14721383,664 LOOM
9,98% Gần đây
2
0 $
29,3 KRW
0.34% 8.680 $ 26.156 $
197.346 $
7973989,420 LOOM
5,38% Gần đây
3
0 $
29,3 KRW
0.68% 11.026 $ 9.286 $
110.779 $
4476145,349 LOOM
3,02% Gần đây
4
0 $
0,00000295 BTC
1.34% 4.523 $ 21.792 $
22.064 $
895951,853 LOOM
0,60% Gần đây
5
0 $
0,00000296 BTC
1.01% 5.948 $ 19.293 $
20.902 $
846045,853 LOOM
0,57% Gần đây
6
0 $
0,024985 USDC
0.0% 1.593 $ 2.462 $
6.881 $
275550,000 LOOM
0,19% Gần đây
7
0 $
0,00000292 BTC
1.35% 110 $ 4.279 $
15.868 $
650972,538 LOOM
0,43% Gần đây
8
0 $
0,00000297 BTC
0.67% 312 $ 734 $
4.665 $
188324,779 LOOM
0,13% Gần đây
9
0 $
0,0001337 ETH
0.37% 8 $ 336 $
1.014 $
40692,374 LOOM
0,03% Gần đây
10
0 $
0,00000296 BTC
1.01% 412 $ 243 $
6.003 $
242968,942 LOOM
0,16% Gần đây
11
0 $
0,02399049 USDT
1.13% 102 $ 89 $
4.490 $
187150,910 LOOM
0,12% Gần đây
12
0 $
0,00013348 ETH
1.09% 82 $ 78 $
2.203 $
88472,599 LOOM
0,06% Gần đây
13
0 $
0,00000296 BTC
1.01% 6.088 $ 5.117 $
39.467 $
1597631,000 LOOM
1,08% Gần đây
14
0 $
0,00000296 BTC
0.67% 2.740 $ 6.023 $
20.667 $
836454,021 LOOM
0,56% Gần đây
15
0 $
0,00013211 ETH
1.09% 1.583 $ 5.163 $
14.098 $
572027,013 LOOM
0,38% Gần đây
16
0 $
0,001332 BNB
1.4% 39 $ 7.413 $
2.950 $
119380,556 LOOM
0,08% Gần đây
17
0 $
0,00013277 ETH
0.36% 223 $ 68 $
84.894 $
3426153,191 LOOM
2,31% Gần đây
18
0 $
0,024684 USDT
1.13% 242 $ 354 $
59.501 $
2409856,000 LOOM
1,62% Gần đây
19
0 $
0,000133 ETH
1.49% 1.132 $ 1.269 $
8.003 $
322401,345 LOOM
0,22% Gần đây
20
0 $
0,0832 XRP
1.07% 72 $ 66 $
10.907 $
442307,947 LOOM
0,30% Gần đây
21
0 $
0,00013208 ETH
1.0% 92 $ 168 $
6.845 $
277796,570 LOOM
0,19% Gần đây
22
0 $
0,00000297 BTC
1.67% 9 $ 5 $
893 $
36006,941 LOOM
0,02% Gần đây
23
0 $
0,000003 BTC
2.33% 10 $ 0 $
24 $
966,976 LOOM
0,00% Gần đây
24
0 $
0,00013143 ETH
2.77% 0 $ 7 $
53 $
2166,910 LOOM
0,00% Gần đây
25
0 $
0,00013143 ETH
2.77% 0 $ 7 $
2 $
61,912 LOOM
0,00% Gần đây
26
0 $
0,00000274 BTC
5.24% 0 $ 54 $
215 $
9396,633 LOOM
0,01% Gần đây
27
0 $
0,28735632 UQC
8.56% 0 $ 25 $
1.721 $
69645,636 LOOM
0,05% Gần đây
28
MXC MXC
0 $
0,0001329 ETH
1.57% 86 $ 694 $
1.015.409 $
40932534,770 LOOM
27,67% Gần đây
29
0 $
0,00013397 ETH
2.28% 689 $ 0 $
811.161 $
32457045,279 LOOM
22,11% Gần đây
30
0 $
0,00000296 BTC
0.67% 332 $ 169 $
405.177 $
16400407,149 LOOM
11,04% Gần đây
31
0 $
0,0001335 ETH
1.08% 883 $ 441 $
123 $
4929,000 LOOM
0,00% Gần đây
32
0 $
0,00000287 BTC
3.41% 0 $ 4 $
15.081 $
629504,310 LOOM
0,41% Gần đây
33
0 $
0,008137 ATOM
3.89% 0 $ 5 $
13.490 $
532000,720 LOOM
0,37% Gần đây
34
0 $
0,00013368 ETH
5.34% 0 $ 0 $
14.849 $
595128,198 LOOM
0,40% Gần đây
35
0 $
0,000131 ETH
4.41% 0 $ 2 $
523 $
21414,500 LOOM
0,01% Gần đây
36
0 $
0,000003 BTC
5.57% 0 $ 0 $
954 $
38104,042 LOOM
0,03% Gần đây
37
0 $
0,00013351 ETH
5.39% 0 $ 0 $
102 $
4094,135 LOOM
0,00% Gần đây
38
0 $
0,00000296 BTC
100.0% 0 $ 0 $
110.325 $
4465500,355 LOOM
3,01% Gần đây -
39
0 $
0,00000296 BTC
28.88% 0 $ 0 $
60.491 $
2448309,280 LOOM
1,65% Gần đây -
40
0 $
0,00013093 ETH
50.0% 0 $ 0 $
44.220 $
1810460,200 LOOM
1,21% Gần đây -
41
0 $
0,00000296 BTC
- - -
174.212 $
7051602,507 LOOM
4,75% Gần đây -
42
0 $
0,00013349 ETH
- - -
1.112 $
44655,000 LOOM
0,03% Gần đây -
43
0 $
0,0000023 BTC
- - -
796 $
41519,917 LOOM
0,02% Gần đây -
44
0 $
0,000131185337971 ETH
- - -
296 $
12153,381 LOOM
0,01% khoảng 2 giờ trước -
45
0 $
0,00000296 BTC
- - -
120 $
4841,130 LOOM
0,00% Gần đây -
46
0 $
0,00012999 ETH
- - -
39 $
1597,231 LOOM
0,00% khoảng 1 giờ trước -
47
0 $
0,000133 ETH
- - -
5 $
196,725 LOOM
0,00% Gần đây -
48
0 $
0,00018299 ETH
- - -
8.535 $
250046,000 LOOM
0,23% Gần đây -
49
0 $
0,00000392 BTC
- - -
2.034 $
62263,000 LOOM
0,06% Gần đây -
50
0 $
0,00012763 ETH
2.79% 703 $ 5.653 $
7.269 $
311040,298 LOOM
khoảng 10 giờ trước
51
0 $
0,00000275 BTC
5.78% 0 $ 250 $
97 $
4220,905 LOOM
khoảng 5 giờ trước
52
0 $
29,9 KRW
8.97% 79 $ 0 $
43 $
1716,118 LOOM
khoảng 6 giờ trước
53
0 $
0,0000024 BTC
69.88% 0 $ 15 $
499 $
24998,613 LOOM
khoảng 17 giờ trước
54
0 $
0,0001293 ETH
72.51% 0 $ 0 $
6 $
255,669 LOOM
khoảng 7 giờ trước
55
0 $
0,00012651 ETH
4.54% 0 $ 23 $
3 $
140,000 LOOM
khoảng 4 giờ trước -
56
0 $
0,0000027901 BTC
16.95% 0 $ 0 $
13 $
577,000 LOOM
khoảng 4 giờ trước -
57
0 $
0,0215 USD
65.74% 0 $ 0 $
971 $
45151,066 LOO
khoảng 10 giờ trước -
58
0 $
0,00002 ETH
89.97% 0 $ 15 $
0 $
0,000 LOOM
5 ngày trước
59
0 $
0,000274516488 ETH
68.48% 505 $ 0 $
0 $
0,000 LOOM
1 ngày trước -
60
0 $
0,000136 ETH
8.57% 0 $ 0 $
0 $
0,000 LOOM
1 ngày trước -
61
0 $
0,0001998 ETH
75.54% 0 $ 0 $
4 $
106,792 LOO
khoảng 15 giờ trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale