Tiền ảo: 5926
Sàn giao dịch: 386
Giá trị vốn hóa thị trường: 216.085.232.449 $ -0,40%
Lưu lượng 24 giờ: 45.100.043.887 $
Ưu thế:
BTC 66,0%
ETH 8,54%
XRP 5,76%
loopring  (LRC)
Loopring (LRC)
$0,02963119 0,070%
0,00017372 ETH 1,8%
793 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$28.573.432
KL giao dịch trong 24 giờ
$3.661.809
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,02907739 / $0,03015691
Circulating Supply
962.226.312 / 1.375.076.040
LRC
USD

Loopring (Nhà phát triển)

32
Sao
17
Người xem
15
Bản cập nhật
15
Người đóng góp
424
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
73
Sao
38
Người xem
31
Bản cập nhật
9
Người đóng góp
547
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
9
Sao
9
Người xem
8
Bản cập nhật
3
Người đóng góp
11
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
5
Sao
13
Người xem
4
Bản cập nhật
8
Người đóng góp
459
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
44
Sao
25
Người xem
21
Bản cập nhật
5
Người đóng góp
412
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề