Tiền ảo: 5193
Sàn giao dịch: 355
Giá trị vốn hóa thị trường: 265.653.223.623 $ 2,9%
Lưu lượng 24 giờ: 81.378.090.079 $
Ưu thế:
BTC 65,2%
ETH 8,51%
XRP 5,01%
loopring  (LRC)
Loopring (LRC)
$0,03480820 3,9%
0,00016496 ETH -2,4%
749 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$33.493.380
KL giao dịch trong 24 giờ
$3.933.191
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,03227234 / $0,03595683
Nguồn cung khả dụng
962.226.312 / 1.375.076.040
LRC
USD

Sàn giao dịch Loopring

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
0,03505 USDT
1.99% 3.589 $ 760 $
44.806 $
1272835,817 LRC
1,13% Gần đây
2
0 $
0,0001643 ETH
0.99% 429 $ 4.788 $
230 $
6621,000 LRC
0,01% Gần đây
3
0 $
0,00000355 BTC
1.39% 2.982 $ 1.277 $
3.855 $
111345,599 LRC
0,10% Gần đây
4
0 $
0,00000359 BTC
0.56% 823 $ 376 $
599 $
17178,000 LRC
0,02% Gần đây
5
0 $
0,000163 ETH
1.81% 77 $ 751 $
1.294 $
37386,064 LRC
0,03% Gần đây
6
0 $
0,0348 USDT
0.57% 870 $ 3.923 $
503.174 $
14368463,443 LRC
12,78% Gần đây
7
0 $
0,00000358 BTC
0.56% 2.269 $ 15.868 $
104.486 $
3004267,698 LRC
2,65% Gần đây
8
0 $
0,00000358 BTC
1.11% 2.308 $ 6.083 $
89.327 $
2566424,986 LRC
2,27% Gần đây
9
0 $
0,000165 ETH
1.2% 523 $ 5.331 $
11.261 $
322757,098 LRC
0,29% Gần đây
10
0 $
0,00000355 BTC
1.39% 2.585 $ 1.324 $
3.854 $
111345,599 LRC
0,10% Gần đây
11
0 $
0,00016598 ETH
1.0% 1.593 $ 712 $
17.125 $
485741,097 LRC
0,43% Gần đây
12
0 $
0,034785 USDT
1.07% 250 $ 159 $
19.112 $
547388,000 LRC
0,48% Gần đây
13
XT XT
0 $
0,035 USDT
1.7% 34 $ 20 $
5.522 $
157356,800 LRC
0,14% Gần đây
14
0 $
0,0000036 BTC
2.78% 507 $ 0 $
895 $
25529,582 LRC
0,02% khoảng 2 giờ trước
15
XT XT
0 $
0,2422 SXC
2.92% 18 $ 20 $
3.804 $
109716,180 LRC
0,10% Gần đây
16
0 $
0,00016439 ETH
2.78% 30 $ 23 $
2.091.372 $
59748888,152 LRC
52,83% Gần đây
17
0 $
0,0349 USDT
1.41% 44 $ 47 $
658.685 $
18849124,311 LRC
16,64% Gần đây
18
0 $
0,000003598 BTC
1.21% 2.158 $ 27.794 $
91 $
2554,000 LRC
0,00% khoảng 2 giờ trước
19
0 $
0,035056 USDT
0.88% - -
219.207 $
6241509,000 LRC
5,56% Gần đây -
20
0 $
0,0001641 ETH
2.07% - -
5.066 $
145891,000 LRC
0,13% Gần đây -
21
0 $
0,00000349 BTC
9.14% - -
280 $
8231,304 LRC
0,01% Gần đây -
22
0 $
0,00016405 ETH
32.18% - -
101.161 $
2906080,300 LRC
2,56% Gần đây -
23
0 $
0,034541 USDT
21.96% - -
30.312 $
873279,300 LRC
0,77% Gần đây -
24
0 $
0,00000358 BTC
- - -
28.308 $
811983,015 LRC
0,72% Gần đây -
25
0 $
0,00016598 ETH
- - -
8.322 $
236284,033 LRC
0,21% Gần đây -
26
0 $
0,00000356 BTC
- - -
551 $
15945,676 LRC
0,01% Gần đây -
27
0 $
0,0001623324153674 ETH
- - -
166 $
4737,591 LRC
0,00% khoảng 1 giờ trước -
28
0 $
0,0347 USDT
- 0 $ 0 $
143 $
4092,906 LRC
0,00% Gần đây
29
0 $
0,0001651154007486 ETH
- - -
130 $
3660,126 LRC
0,00% Gần đây -
30
0 $
0,00000357 BTC
- - -
16 $
455,434 LRC
0,00% Gần đây -
31
0 $
69,5 KRW
4.17% 9.291 $ 0 $
54.123 $
918688,775 LRC
1,37% Gần đây
32
0 $
0,00001902 BTC
2.29% - -
29.672 $
159952,461 LRC
0,75% Gần đây -
33
0 $
0,000166595 ETH
1.77% 3.446 $ 3.169 $
41 $
1140,000 LRC
khoảng 4 giờ trước
34
0 $
0,0358 USD
61.66% 0 $ 0 $
10 $
267,264 LRC
1 ngày trước -
35
0 $
0,00016887 ETH
3.22% - -
44 $
1320,343 LRC
khoảng 20 giờ trước -
36
0 $
0,00000358 BTC
3.01% - -
13 $
394,917 LRC
khoảng 11 giờ trước -
37
1 $
1030 KRW
0.62% - -
4.799 $
5498,111 LRC
khoảng 3 giờ trước -
38
0 $
0,000167 ETH
0.0% - -
0 $
0,000 LRC
khoảng 20 giờ trước -
39
0 $
0 ETH
26.14% - -
0 $
0,000 LRC
3 ngày trước -
40
0 $
0,00001332 BTC
- - -
11 $
82,476 LRC
khoảng 9 giờ trước -
41
0 $
6,2439117 RUR
- - -
0 $
0,000 LRC
3 ngày trước -
42
0 $
0,09999999 WAVES
- - -
0 $
0,000 LRC
5 ngày trước -
43
0 $
0,14895 USD
- - -
0 $
0,000 LRC
5 ngày trước -
44
0 $
0,0006325 ETH
- - -
0 $
0,000 LRC
khoảng 10 giờ trước -
45
0 $
23,19354747 DOGE
- - -
0 $
0,000 LRC
5 ngày trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale