Rank #N/A
797 người thích điều này
lovehearts  (LVH)
LoveHearts (LVH)
$0,000024027966 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-15 11:06:55 UTC (khoảng 13 giờ trước)
797 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 10.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

LoveHearts BITS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-15 0,000000000000 μBTC 21,19 μBTC 0,00042000 μBTC N/A
2021-10-14 0,000000000000 μBTC 451,44 μBTC 0,00043605 μBTC 0,00042000 μBTC
2021-10-13 0,000000000000 μBTC 42,50 μBTC 0,00042500 μBTC 0,00043605 μBTC
2021-10-12 0,000000000000 μBTC 254,13 μBTC 0,00042250 μBTC 0,00042500 μBTC
2021-10-11 0,000000000000 μBTC 21,23 μBTC 0,00106140 μBTC 0,00042250 μBTC
2021-10-10 0,000000000000 μBTC 775,78 μBTC 0,00109620 μBTC 0,00106140 μBTC
2021-10-09 0,000000000000 μBTC 408,16 μBTC 0,00037105 μBTC 0,00109620 μBTC
2021-10-08 0,000000000000 μBTC 408,16 μBTC 0,00037105 μBTC 0,00037105 μBTC
2021-10-06 0,000000000000 μBTC 96,50 μBTC 0,00038600 μBTC 0,00037105 μBTC
2021-10-05 0,000000000000 μBTC 432,09 μBTC 0,00038400 μBTC 0,00038600 μBTC
2021-10-04 0,000000000000 μBTC 432,09 μBTC 0,00038400 μBTC 0,00038400 μBTC
2021-09-30 0,000000000000 μBTC 191,47 μBTC 0,00087975 μBTC 0,00038400 μBTC
2021-09-29 0,000000000000 μBTC 554,53 μBTC 0,00085850 μBTC 0,00087975 μBTC
2021-09-28 0,000000000000 μBTC 8.266,84 μBTC 0,00087125 μBTC 0,00085850 μBTC
2021-09-27 0,000000000000 μBTC 8.266,84 μBTC 0,00087125 μBTC 0,00087125 μBTC
2021-09-25 0,000000000000 μBTC 47,09 μBTC 0,00058860 μBTC 0,00087125 μBTC
2021-09-24 0,000000000000 μBTC 47,09 μBTC 0,00058860 μBTC 0,00058860 μBTC
2021-09-20 0,000000000000 μBTC 106,69 μBTC 0,00059670 μBTC 0,00058860 μBTC
2021-09-19 0,000000000000 μBTC 274,85 μBTC 0,00059130 μBTC 0,00059670 μBTC
2021-09-18 0,000000000000 μBTC 39,79 μBTC 0,00065340 μBTC 0,00059130 μBTC
2021-09-17 0,000000000000 μBTC 39,79 μBTC 0,00065340 μBTC 0,00065340 μBTC
2021-09-16 0,000000000000 μBTC 436,80 μBTC 0,00067230 μBTC 0,00065340 μBTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android