Rank #N/A
802 người thích điều này
lovehearts  (LVH)
LoveHearts (LVH)
$0,000022753445 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-18 20:30:11 UTC (khoảng 10 giờ trước)
802 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 10.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

LoveHearts CHF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-19 0,000000000000 Fr. 1,47 Fr. 0,00002101 Fr. N/A
2021-10-18 0,000000000000 Fr. 64,17 Fr. 0,00002132 Fr. 0,00002101 Fr.
2021-10-17 0,000000000000 Fr. 4,78 Fr. 0,00002280 Fr. 0,00002132 Fr.
2021-10-16 0,000000000000 Fr. 17,66 Fr. 0,00002219 Fr. 0,00002280 Fr.
2021-10-15 0,000000000000 Fr. 1,13 Fr. 0,00002235 Fr. 0,00002219 Fr.
2021-10-14 0,000000000000 Fr. 23,90 Fr. 0,00002309 Fr. 0,00002235 Fr.
2021-10-13 0,000000000000 Fr. 2,24 Fr. 0,00002235 Fr. 0,00002309 Fr.
2021-10-12 0,000000000000 Fr. 13,51 Fr. 0,00002246 Fr. 0,00002235 Fr.
2021-10-11 0,000000000000 Fr. 1,08 Fr. 0,00005410 Fr. 0,00002246 Fr.
2021-10-10 0,000000000000 Fr. 39,53 Fr. 0,00005586 Fr. 0,00005410 Fr.
2021-10-09 0,000000000000 Fr. 20,52 Fr. 0,00001865 Fr. 0,00005586 Fr.
2021-10-08 0,000000000000 Fr. 20,52 Fr. 0,00001865 Fr. 0,00001865 Fr.
2021-10-06 0,000000000000 Fr. 4,50 Fr. 0,00001799 Fr. 0,00001865 Fr.
2021-10-05 0,000000000000 Fr. 19,09 Fr. 0,00001697 Fr. 0,00001799 Fr.
2021-10-04 0,000000000000 Fr. 19,09 Fr. 0,00001697 Fr. 0,00001697 Fr.
2021-09-30 0,000000000000 Fr. 7,38 Fr. 0,00003391 Fr. 0,00001697 Fr.
2021-09-29 0,000000000000 Fr. 21,32 Fr. 0,00003301 Fr. 0,00003391 Fr.
2021-09-28 0,000000000000 Fr. 326,27 Fr. 0,00003439 Fr. 0,00003301 Fr.
2021-09-27 0,000000000000 Fr. 326,27 Fr. 0,00003439 Fr. 0,00003439 Fr.
2021-09-25 0,000000000000 Fr. 1,84 Fr. 0,00002306 Fr. 0,00003439 Fr.
2021-09-24 0,000000000000 Fr. 1,84 Fr. 0,00002306 Fr. 0,00002306 Fr.
2021-09-20 0,000000000000 Fr. 4,79 Fr. 0,00002680 Fr. 0,00002306 Fr.
2021-09-19 0,000000000000 Fr. 12,34 Fr. 0,00002654 Fr. 0,00002680 Fr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android