Rank #N/A
808 người thích điều này
lovehearts  (LVH)
LoveHearts (LVH)
$0,000030435569 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-24 09:32:05 UTC (khoảng 17 giờ trước)
808 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 10.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

LoveHearts CLP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-25 0,000000000000 CLP$ 1.464,24 CLP$ 0,02482690 CLP$ N/A
2021-10-24 0,000000000000 CLP$ 18.289,55 CLP$ 0,01863612 CLP$ 0,02482690 CLP$
2021-10-23 0,000000000000 CLP$ 23.644 CLP$ 0,01821503 CLP$ 0,01863612 CLP$
2021-10-22 0,000000000000 CLP$ 72.436 CLP$ 0,01889066 CLP$ 0,01821503 CLP$
2021-10-21 0,000000000000 CLP$ 72.436 CLP$ 0,01889066 CLP$ 0,01889066 CLP$
2021-10-19 0,000000000000 CLP$ 1.301,48 CLP$ 0,01859252 CLP$ 0,01889066 CLP$
2021-10-18 0,000000000000 CLP$ 57.173 CLP$ 0,01899305 CLP$ 0,01859252 CLP$
2021-10-17 0,000000000000 CLP$ 4.261,34 CLP$ 0,02033538 CLP$ 0,01899305 CLP$
2021-10-16 0,000000000000 CLP$ 15.756,89 CLP$ 0,01979904 CLP$ 0,02033538 CLP$
2021-10-15 0,000000000000 CLP$ 1.006,17 CLP$ 0,01994506 CLP$ 0,01979904 CLP$
2021-10-14 0,000000000000 CLP$ 21.099 CLP$ 0,02037970 CLP$ 0,01994506 CLP$
2021-10-13 0,000000000000 CLP$ 1.977,11 CLP$ 0,01977107 CLP$ 0,02037970 CLP$
2021-10-12 0,000000000000 CLP$ 12.004,30 CLP$ 0,01995781 CLP$ 0,01977107 CLP$
2021-10-11 0,000000000000 CLP$ 961,16 CLP$ 0,04805824 CLP$ 0,01995781 CLP$
2021-10-10 0,000000000000 CLP$ 35.144 CLP$ 0,04965905 CLP$ 0,04805824 CLP$
2021-10-09 0,000000000000 CLP$ 18.235,16 CLP$ 0,01657742 CLP$ 0,04965905 CLP$
2021-10-08 0,000000000000 CLP$ 18.235,16 CLP$ 0,01657742 CLP$ 0,01657742 CLP$
2021-10-06 0,000000000000 CLP$ 3.932,89 CLP$ 0,01573156 CLP$ 0,01657742 CLP$
2021-10-05 0,000000000000 CLP$ 16.585,14 CLP$ 0,01473915 CLP$ 0,01573156 CLP$
2021-10-04 0,000000000000 CLP$ 16.585,14 CLP$ 0,01473915 CLP$ 0,01473915 CLP$
2021-09-30 0,000000000000 CLP$ 6.393,59 CLP$ 0,02937598 CLP$ 0,01473915 CLP$
2021-09-29 0,000000000000 CLP$ 18.392,23 CLP$ 0,02847390 CLP$ 0,02937598 CLP$
2021-09-28 0,000000000000 CLP$ 279.806 CLP$ 0,02948907 CLP$ 0,02847390 CLP$
2021-09-27 0,000000000000 CLP$ 279.806 CLP$ 0,02948907 CLP$ 0,02948907 CLP$
2021-09-25 0,000000000000 CLP$ 1.580,63 CLP$ 0,01975791 CLP$ 0,02948907 CLP$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android