Rank #N/A
850 người thích điều này
lovehearts  (LVH)
LoveHearts (LVH)
$0,000029057025 55.6%
0,00000000 BTC 53.2%
850 người thích điều này
$0,000007849819
Phạm vi 24H
$0,000029177445
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $11,23
Cung lưu thông ?
Tổng cung 10.000.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

LoveHearts DKK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-11-30 0,000000000000 kr. 85,93 kr. 0,00012402 kr. N/A
2021-11-29 0,000000000000 kr. 124,62 kr. 0,00018609 kr. 0,00012402 kr.
2021-11-28 0,000000000000 kr. 1.087,41 kr. 0,00004996 kr. 0,00018609 kr.
2021-11-27 0,000000000000 kr. 491,47 kr. 0,00016714 kr. 0,00004996 kr.
2021-11-26 0,000000000000 kr. 5,57 kr. 0,00005709 kr. 0,00016714 kr.
2021-11-25 0,000000000000 kr. 631,53 kr. 0,00005547 kr. 0,00005709 kr.
2021-11-24 0,000000000000 kr. 533,00 kr. 0,00008915 kr. 0,00005547 kr.
2021-11-23 0,000000000000 kr. 402,90 kr. 0,00011279 kr. 0,00008915 kr.
2021-11-22 0,000000000000 kr. 402,90 kr. 0,00011279 kr. 0,00011279 kr.
2021-11-18 0,000000000000 kr. 139,26 kr. 0,00013353 kr. 0,00011279 kr.
2021-11-17 0,000000000000 kr. 499,33 kr. 0,00013145 kr. 0,00013353 kr.
2021-11-16 0,000000000000 kr. 499,33 kr. 0,00013145 kr. 0,00013145 kr.
2021-11-13 0,000000000000 kr. 543,95 kr. 0,00014192 kr. 0,00013145 kr.
2021-11-12 0,000000000000 kr. 546,13 kr. 0,00014248 kr. 0,00014192 kr.
2021-11-11 0,000000000000 kr. 1.005,69 kr. 0,00013794 kr. 0,00014248 kr.
2021-11-10 0,000000000000 kr. 49,96 kr. 0,00015136 kr. 0,00013794 kr.
2021-11-09 0,000000000000 kr. 49,03 kr. 0,00014856 kr. 0,00015136 kr.
2021-11-08 0,000000000000 kr. 193,67 kr. 0,00032673 kr. 0,00014856 kr.
2021-11-07 0,000000000000 kr. 193,67 kr. 0,00032673 kr. 0,00032673 kr.
2021-11-06 0,000000000000 kr. 126,11 kr. 0,00013415 kr. 0,00032673 kr.
2021-11-05 0,000000000000 kr. 6,73 kr. 0,00032439 kr. 0,00013415 kr.
2021-11-04 0,000000000000 kr. 679,96 kr. 0,00032823 kr. 0,00032439 kr.
2021-11-03 0,000000000000 kr. 161,12 kr. 0,00033040 kr. 0,00032823 kr.
2021-11-02 0,000000000000 kr. 430,58 kr. 0,00018872 kr. 0,00033040 kr.
2021-11-01 0,000000000000 kr. 430,58 kr. 0,00018872 kr. 0,00018872 kr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android